Opas minisite block

Perehdyttäminen

Perehdyttäminen

Hallituksen toiminnan kannalta on tärkeää, että osa sen jäsenistä on sovituin jaksoin vaihtovuorossa. Vuorottelu pitää intoa yllä sekä hallituksella että yksittäisillä toimijoilla. Jatkuvuuden takaamiseksi on kuitenkin hyvä, että sivuun siirtyjät jäävät ainakin alussa hallituksen tukijäseniksi tai tietolähteiksi. Lupaathan sinä toimia perehdyttäjänä, jotta voit auttaa yhdistystäsi sen tavoitteen saavuttamisessa ja tarinan rakentamisessa?

Perehdyttämisellä varmistetaan, että yhdistyksen toiminta jatkuu eikä yhdistyksen muisti katkea. Perehdytys saa toiminnan sujumaan ja auttaa oppimaan uutta. Sen avulla vähennetään yhdistystoiminnan kuormittavuutta ja virheitä.

Perehdyttämisessä sivuun vetäytyvä toimija kertoo muille toimijoille juuri hänen toimintatapansa, ja kertoo muutenkin, mitä on tapahtunut hänen toimiessaan yhdistyksessä. Sitten hallituksen jäsenet käyvät yhdessä läpi yhteiset toimintatavat, yhdistyksen säännöt ja erilaiset ohjeet (avaimet, kokouspalkkiot, matkalaskukäytännöt, jne.), Samalla kootaan uusille toimijoille yhteystiedot (mistä saa apua missäkin tilanteessa, sekä sisäiset että ulkoiset yhteystiedot) sekä keskustellaan toiminnan arvioinnista, yhteydenpidosta ja palautteesta eli miten palautetta voi antaa ja saada ja mistä asioista. Perehdyttämisestä voi tehdä pidemmän projektin tai lyhyen, mutta mieliin painuvan juhlan.

Mikäli yhdistyksessäsi ei ole toimivaa perehdyttämiskäytäntöä, voitte luoda sellaisen yhdessä. Kukin voi esimerkiksi kirjoittaa tarinan, laatia taulukon tai kirjoittaa oman vuosikellon omasta vastuualueestaan. Perehdyttämismateriaalista saa hauskan, jos pystyt liittämään siihen valokuvia tai videota mukaan. Näin huolehdit osaltasi yhdistyksesi tulevan historiikin kirjoittamisesta.

Vinkit uudelle jäsenelle

Vastavalitulla hallituksen jäsenellä on paljon opittavaa kauden alussa. Varmista tämän listan avulla, että ainakin tärkeimmät asiat tulevat hoidettua.

  • Osallistu hallituksen järjestäytymiskokoukseen, esittele itsesi ja tutustu muihin
  • Päivitä tai muodosta hallituksen sähköpostilista myös omalle koneellesi
  • Varmista, että sinun yhteystietosi ovat päivitetyllä ilmoitustauluilla ja www-sivuilla
  • Kertaa hallituksen kanssa yhdistyksen säännöt, toimintasuunnitelma ja talousarvio
  • Sovi hallituksen kanssa yhteisistä pelisäännöistä
  • Pyydä tärkeät paperit ja tiedot edelliseltä hallituksen jäseneltä (esim. edelliset pöytäkirjat, jäsenluettelo, hallituksen jäsenen kansio).