Opas minisite block

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma on osa yhdistyksen toimintasuunnitelmaa. Toimintasuunnitelmassa määritellään, mikä yhdistyksen toiminnassa on keskeistä tulevana vuonna. Perusviestintä on sen jälkeen helppo suunnitella. Toimintasuunnitelma ja viestintäsuunnitelma ovat kytköksissä yhdistyksen perustehtävään sekä mahdolliseen strategiaan.

Kun toimintasuunnitelma on tehty, on aika laatia viestintäsuunnitelma. Tiedotus aikataulutetaan ja viestintäkanavat valitaan tulossa ja tiedossa olevien tapahtumien perusteella. Viestintäsuunnitelmassa huomioidaan sekä jäsenistölle että potentiaalisille jäsenille ja laajalle yleisölle suunnattu tiedotus.

Vaikka perusviestintä on suunniteltu vuoden ajaksi hyvin, tulee ammattiyhdistystoiminnassa aina yllättäviä tilanteita. Edunvalvontatyön lisäksi vuoden aikana syntyvät hankkeet saattavat aiheuttaa ennakoimattomia ja äkillisiä tiedotustarpeita. Kun yllättäviin tilanteisiin on valmistautunut etukäteen, sujuu niiden kohtaaminen sujuvammin!

Yhdistys sekä viestii että markkinoi toimintaansa. Jako voi olla hiuksenhieno, riippuen mistä näkökulmasta asiaa katsoo. Viestinnän voi ajatella olevan puolueetonta faktatiedon välitystä, kun taas markkinoinnissa on mukana selkeät, useimmiten taloudelliset lähtökohdat. Lähettäjällä on kummassakin viestinvälityksessä aina tavoite ja intressi mukana. Voi ajatella, että yhdistys edunvalvontaviestinnällään markkinoi olemassaoloaan. Niinpä viestintää ja markkinointia ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista erotella toisistaan ja voidaan puhua yhdistyksen markkinointiviestinnästä.

Voit käyttää tapahtuman viestintäsuunnitelmaa ja yhdistyksen viestinnän vuosikelloa apunasi tehtävässäsi ja yhdistyksen varautumisessa tuleviin tilanteisiin. Muista myös viestinnän työnjaon ja pelisääntöjen määrittely.