Opas minisite block

Viestintä

Viestintä

Viestintään kannattaa panostaa, sillä tiedottaminen yhdistyksen toiminnasta ja jäsenten kuuleminen on yhteisen toiminnan ja jäsenten luottamuksen perusta.

Yhdistyksen toiminnan pitää olla avointa sisäänpäin, ulospäin ja jälkipolville. Yhdistystoiminnan merkitys kumpuaa päämääristä, yhteisyydestä sekä halusta vaikuttaa toimintaympäristöön. Siksi viestintä on sidoksissa kaikkeen yhdistyksen toimintaan.Se tukee yhdistyksen tavoitteita ja tekee toiminnasta näkyvää. Hyvä viestintä on suunnitelmallista.

Yhdistys viestii toiminnastaan kahdella tasolla: yhdistyksen sisällä hallituksen kesken, aktiiveille, jäsenille, henkilöstön edustajille ja emoliiton toimihenkilöille (ns. sisäinen viestintä) sekä oman yhdistyksen ulkopuolelle, esimerkiksi muille järjestöille, poliitikoille, virkamiehille ja medialle (ns. ulkoinen viestintä).

Koska viestintä on osa yhdistyksen kaikkea toimintaa, on viestintävastuu jokaisella toimijalla! Tehtävän helpottamiseksi kannattaa yhdessä hallituksen kanssa laatia omat, juuri teille sopivat käytännöt. Yhdistyksen hallituksen kannattaa siksi sopia selkeästi viestinnän työnjaosta. Viestinnän asiasisällön tuottamisen vastuu on sillä, joka asiasta parhaiten tietää. Viestintävastaava koordinoi viestintää ja huolehtii viestintäkanavista. Mikäli yhdistykselläsi on palkattuja toimihenkilöitä, hallituksessa määritellään myös heidän vastuualueensa viestinnänkin osalta tarkasti.