Opas minisite block

Yhdistyslaki ja yhdistyksen säännöt

Yhdistyslaki ja yhdistyksen säännöt

Yhdistyslaki antaa yhdistystoiminnalle väljät raamit. Siksi yhdistyksen säännöillä on toiminnan kannalta huomattava merkitys. Jos säännöistä tai yhdistyslaista ei löydy yhdistyksen ongelmaan ratkaisua, nojaudutaan yhdistyksen omaan vakiintuneeseen käytäntöön. Sitten tutkitaan yleistä yhdistyskäytäntöä ja lopuksi yleisiä oikeuskäsityksiä eli oman järjen käyttö on sallittua.

Rekisteröity yhdistys voi tehdä jäseniä sitovia päätöksiä. Yhdistys on oikeushenkilö eli yhdistys vastaa sen toimihenkilöiden tekemistä päätöksistä vaikka koko omaisuudellaan. Tästä vastuusta yhdistyksen kokous vapauttaa toimijat vuosittain myöntäessään edellisen kauden toimijoille tili- ja vastuuvapauden. Kuitenkin: Jos on tahallisesti toimittu väärin ja tuotettu toisille vahinkoa, silloin kysymys on rikoksesta, ja siitä jokainen kantaa vastuunsa.

Rekisteröimätön yhdistys voi järjestää oman toimintansa parhaaksi katsomallaan tavalla. Tällaisenkin yhdistyksen on kuitenkin oltava aatteellinen eikä sen toiminta saa olla pääosin taloudellista tai lain tai hyvien tapojen vastaista. Myös rekisteröimätön yhdistys laatii jäsenrekisterin, mutta sen jäsenet vastaavat yhdistyksen sitoumuksista henkilökohtaisesti. Rekisteröimätön yhdistys ei voi tehdä jäseniään sitovia päätöksiä. Rekisteröimättömässä yhdistyksessä sitoumuksista vastaavat päätöksiä tehneet henkilöt itse.

Yhdistyksen hallitus toiminnan ohjaajana

Yhdistyslain mukaan jokaisella yhdistyksellä on oltava hallitus. Hallituksen jäsenten määrä kerrotaan yhdistyksen säännöissä, mutta vähintään heitä on oltava kolme. Yksi jäsenistä on puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja. Hallituksen jäsenet valitaan yhdistyksen kokouksessa.

Hallituksen tehtävät liittyvät lähinnä yhdistyksen kokousten tekemien päätösten toimeenpanoon, juoksevien asioiden hoitoon, toiminnan suunnitteluun ja asioiden valmisteluun. Hallituksen tulee lisäksi päättää tilien avaamisesta ja lopettamisesta, lainoista ja talousarviopoikkeamista. Nämä päätökset täytyy myös kirjata pöytäkirjaan. Yhdistyksen hallituksen kokousten ei kuitenkaan tarvitse olla kankeita tai muodollisia.