Opas minisite block

Toiminnantarkastus

Toiminnantarkastus

Yhdistyksen toiminnantarkastus tarkoittaa sitä, että tehtävään valittu henkilö tarkastaa yhdistyksen talouden ja hallinnon sen laillisuuden osalta. Toiminnantarkastaja arvioi yhdistyksen toimintaa ja varmistaa, että yhdistyksen hallitus on edellisellä kaudella toiminut yhdistyksen sääntöjen ja päätösten mukaisesti.

Toiminnantarkastajaksi voidaan valita kuka tahansa asiaa ymmärtävä, itsenäinen ja täysivaltainen henkilö eikä häneltä vaadita tilintarkastuksen opintoja, kokemusta tai tilintarkastustutkintoa kuten tilintarkastajalta. Toiminnantarkastajan täytyy kirjoittaa tarkastuksestaan toiminnantarkastuskertomus, joka annetaan tilinpäätöksestä päättävälle yhdistyksen kokoukselle. Hänen on mainittava kertomuksessaan yhdistykselle mahdollisesti aiheutetuista vahingoista sekä yhdistyslain rikkomisista, mutta yhdistys itse voi määritellä, mitä toiminnantarkastuksessa erityisesti tarkastellaan.

Yhdistyksen on valittava KHT tai HTM tilintarkastaja, mikäli yhdistys täyttää vähintään kaksi seuraavista ehdoista:

  • Taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa.
  • Liikevaihto tai vastaava tuotto on yli 200 000 euroa.
  • Yhdistyksen palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

KHT tarkoittaa Keskuskauppakamarin hyväksymää tilintarkastajaa ja HTM kauppakamarin hyväksymää tilintarkastajaa ("hyväksytty tilimies”).

Hallitus on velvollinen avustamaan toiminnantarkastaja tehtävässään, vastaamaan kysymyksiin ja varmistamaan, että toiminnantarkastaja saa käyttöönsä kaikki kirjanpitoon ja taloudenhoitoon liittyvät aineistot sekä muita asiakirjoja, jotka kertovat yhdistyksen velvoitteesta, omistuksesta yms. Muistathan, että yhdistyksen hallituksen on allekirjoitettava toimintakertomus ja tilinpäätös ennen niiden toimittamista toiminnantarkastajalle.

Toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja valitaan seuraavalle tilikaudelle yhdistyksen syyskokouksessa.

Katso lisätietoa toiminnantarkastuksesta TJS Opintokeskuksen verkkosivuilta valikosta Julkaisut ja aineistot, kohta Toiminnantarkastus.