Opas minisite block

Toimijoiden vastuut

Toimijoiden vastuut

Yhdistys on oikeushenkilö eli yhdistys vastaa sen toimihenkilöiden tekemistä päätöksistä vaikka koko omaisuudellaan. Rekisteröidyn yhdistyksen toimijat eivät vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen sitoumuksista. Kuitenkin: Jos on tahallisesti toimittu väärin ja tuotettu toisille vahinkoa, silloin kysymys on rikoksesta, ja siitä jokainen kantaa vastuunsa. Rekisteröimättömässä yhdistyksessä sitoumuksista vastaavat päätöksiä tehneet henkilöt itse.

Hallituksen vastuut voidaan jakaa neljään tai viiteen luokkaa.

  1. Parlamentaarinen vastuu: hallitus vastaa jäsenilleen siitä, että yhdistyksen toiminta vastaa yhdistyksen toiminta-ajatusta.
  2. Siviilioikeudellinen vastuu: hallitus on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot.
  3. Rikosoikeudellinen vastuu: yhdistyksen on noudatettava lakia.
  4. Moraalinen vastuu: yhdistyksen hallituksen on edistettävä yhteisiä tavoitteita eikä kunkin hallituksen jäsenen henkilökohtaista hyötyä.
  5. Hallituksen jäsenten sosiaalinen vastuu: hallituksen ja yhdistyksen toimintakyvystä huolehtiminen, tätä voi sanoa myös ryhmän kiinteydestä huolehtimiseksi tai tunnetehtävän hoidoksi.

Kiinteässä ryhmässä jäsenet arvostavat ja kunnioittavat toisiaan. Lisäksi kiinteä ryhmä toimii yhtenäisellä tavalla päästäkseen yhteisiin päämääriin. Kiinteän ryhmän perusvoima on luottamus: kaikki ryhmän jäsenet tietävät, miten toiset käyttäytyvät ja uskaltavat toimia avoimesti ja luovasti. Erityisesti puheenjohtajan käyttäytymisen on oltava ennakoitavissa, jotta ryhmä toimii.

Hallituksella on talousvastuu. Se tarkoittaa sitä, että hallituksen on hoidettava tarkasti yhdistyksen taloutta. Lue tästä lisää kohdassa talous.

Yhdistykset kantavat myös kestävyysvastuuta. Yhdistyksen kannattaa huomioida toiminnassaan, että se on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää. Sosiaalisesti kestävä toiminta ottaa esimerkiksi huomioon toimijoiden jaksamisen ja osaamisen.  Taloutta ja ekologiaa voi huomioida esimerkiksi järjestämällä sähköisiä kokouksia, käyttämällä julkista liikennettä tai huolehtimalla reilun kaupan tuotteisiin perustuvista tarjoiluista. Kestävyyttä edistää myös energiankulutuksen säästäminen, paperin kulutuksen vähentäminen, jätteiden käsittely ja kierrätys. Kannattaa perehtyä myös hankintojen ekologiseen ketjuun (vastuullisuus koko ketjussa ja kestävyys).