Opas minisite block

Talous

Talous

Yhdistyksen hallitus vastaa kaikista rahankäyttöön liittyvistä asioista. Yhdistyksen vuosikokous päättää talousarviosta, jonka mukaan hallitus suunnittelee ja toteuttaa yhdistyksen toimintaa. Hallituksen tulee siis toimia talousasioissa vuosikokouksessa laaditun talousarvion mukaisesti. Hallituksen kannattaa nimetä vastuullinen taloudenhoitaja seuraamaan ja tiedottamaan talousasioista.

Taloudenhoitajan tehtävää helpottaa, kun muistetaan, että yhdistyksen toiminnassa on tarkoitus käyttää varoja yhdistyksen päämäärien edistämiseen. Yhdistyksen varainhankinta puolestaan tuottaa varoja kattamaan toiminnan kulut. Jo yhdistyslaki kieltää yhdistyksiltä voiton tavoittelemisen ja toimijoilta yhdistyksen varojen käyttämisen omaksi hyödykseen. On tärkeää, että toimitaan avoimesti ja läpinäkyvästi yhdistyksen rahankäyttöön liittyvissä asioissa sekä tiedotetaan riittävästi yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta. Kun taloutta hoidetaan tarkasti ja varmistetaan, että rahan käytöstä kirjataan selkeät kirjaukset pöytäkirjoihin, hallitus hoitaa raha-asioita erinomaisesti. Yksiselitteinen valtuuksien ja velvollisuuksien sopiminen rahankäyttöön liittyvissä asioissa suojaa taloudenhoitajaa ja hallitusta tulevien toimijoiden epäilyksiltä.

Talouspäätökset

Talouslinjauksista päätetään yhdistyksen yleiskokouksessa ja hallitus tekee talouspäätökset tämän linjauksen mukaisesti. Talouspäätökset kirjataan selkeästi hallituksen ja vuosikokousten pöytäkirjoihin. Tällöin päätökset ovat hyvä perusta oikealle ja asianmukaiselle kirjaamiselle kirjanpitoon.

Käytännön toimia talousasioissa ohjaa yhdistyksen taloussääntö. Taloussääntö voi olla osa yhdistyksen sääntöjä, mutta se olisi hyvä olla olemassa erillisenä, jolloin siitä löytyy vain maksuihin/menoihin liittyvät ohjeet.