Opas minisite block

Mitä kirjataan ja miten

Mitä kirjataan ja miten

Kirjaamisen tekniikka koostuu useasta eri asiasta ja siihen liittyviä termejä ovat mm. tiliöinti, hyväksyminen, kirjaaminen, tilikartta ja itse kirjaaminen kirjanpitoon. Tilikartta on kirjanpidon perusta, siinä on lueteltu yleensä numerojärjestyksessä kirjanpidossa käytetyt tilit, joista osa kuuluu tuloslaskelman puolelle (tulot, menot sekä poistot) ja osa taseen puolelle (pankkitili, sijoitukset, velat ja mm. varasto). Tiliöinniksi sanotaan sitä, kun kuhunkin tositteeseen merkitään sen tilinumero.

Kirjanpitotili koostuu kahdesta puolesta, joista vasemmanpuoleista kutsutaan debet-puoleksi ja oikeanpuoleista kredit-puoleksi. Yksinkertaistaen voisi ajatella, että pankkitilillä olevat rahat ovat debet-puolella ja näin ollen pankkitilille tulevat rahat kirjataan debet-puolelle, toinen tili on yleensä kulutili ja siellä kirjaus siis kredit-puolelle. Yhteensä debet-puolelle ja kredit-puolelle kirjataan sama summa.

Yhdistyksen kirjanpitoon on vietävä kaikki yhdistyksen tulot ja menot ilman nettokirjauksia. Tämä tarkoittaa sitä, että jos samasta tilaisuudesta tulee sekä tuloja, että menoja, niin molemmat kirjataan erikseen.

Hyvä kirjanpitotapa vaatii, että tilikauden avaus perustetaan edellisen tilikauden taseeseen. Lisäksi jokainen kirjaus tehdään kahdenkertaisen kirjanpidon periaatteiden mukaan ja meno- ja tulotilit on päätetty tulostilille ja tulostili tasetilille. Hyvän kirjanpitotavan mukaisesti tiliotteet on täsmätty ja vuoden viimeisen tiliotteen pankkitilin saldo on sama kuin pankkitili kirjanpitotilin saldo (debit - kredit). Kirjanpito perustuu maksuihin ja suoritteisiin, kuitit ovat asia- ja aikajärjestyksessä sekä tilikarttamuutokset (lisätyt tai poistetut tilit) on tehty selkeästi.