Opas minisite block

Kirjanpito

Kirjanpito

Yhdistyslaki vaatii, että yhdistys pitää rehellisesti ja ajanmukaisesti kirjaa tuloistaan ja menoistaan. Yleensä kirjanpito tehdään vähintään kuukausittain tai ainakin tiliotteittain.

Kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisen eli yhdistyksen on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa, jollei jäljempänä tässä laissa toisin säädetä. Tilikauden pituudeksi on säädetty 12 kuukautta.

Kirjanpidon voin tehdä käsin amerikkalaisen kirjanpitokirjan kanssa tai sitten voin käyttää sen tekemiseen kirjanpito-ohjelmaa tai taulukkolaskentaohjelmaa tai käyttää kirjanpitäjää tai tilitoimistoa. Näistä halvimmaksi tulee käsin tehty tai edullisella kirjanpito-ohjelmalla tehty, kalleimmaksi tilitoimistossa tai kirjanpitäjällä teetetty kirjanpito.

Yhdistyksen tositteita eli laskuja, tulotositteita ja tiliotteita pitää säilyttää kuusi vuotta tilikauden päättymisestä. Tilinpäätökset säilytetään kymmenen vuotta. Yhdistyksen säännöissä voi olla näille vielä pidempiäkin säilytysaikoja. Jos yhdistyksen toiminta lakkaa, on yhdistyksen ilmoitettava rekisteriviranomaiselle, kenelle aineiston säilyttäminen on uskottu.