Opas minisite block

Yhteistoimintamenettely ja yt-edustaja

Yhteistoimintamenettely ja yt-edustaja

Keskeinen vaikuttamisen väline työpaikoilla on yt-lainsäädäntöön perustuva yhteistoimintamenettely. Yhteistoimintalaki ja yhteistoimintasopimus velvoittavat työnantajaa neuvottelemaan kaikista oleellisista henkilöstön asemaan liittyvistä kysymyksistä työntekijöiden kanssa. Parhaimmillaan yhteistoiminta lisää työnantajan ja henkilöstön edustajien välistä vuorovaikutusta ja vahvistaa henkilöstön mahdollisuutta vaikuttaa.

Yhteistoimintalainsäädäntöön perustuviin neuvotteluihin valitaan henkilöstön edustajaksi joko työehtosopimuksen perusteella valittu luottamusmies tai luottamusvaltuutettu. Jos yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltävä asia koskee myös työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä, henkilöstöryhmää edustaa myös työsuojeluvaltuutettu.

Jos yrityksen jonkin henkilöstöryhmän enemmistöllä ei ole oikeutta osallistua luottamusmiehen valintaan, tähän enemmistöön kuuluvat työntekijät voivat valita keskuudestaan enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan yhteistoimintaedustajan, jos heidän enemmistönsä näin päättää. Vaalin tai muun valintamenettelyn järjestävät edellä tarkoitettuun enemmistöön kuuluvat työntekijät siten, että kaikilla tähän enemmistöön kuuluvilla tulee olla tilaisuus osallistua yhteistoimintaedustajan valintaan.