Opas minisite block

Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojeluvaltuutettu tarkkailee työn turvallisuutta ja terveellisyyttä työpaikalla, ja ilmoittaa työnantajan nimeämällle työsuojelupäällikölle sekä tarvittaessa työsuojeluviranomaisille havaitsemistaan puutteista.

Työsuojeluvaltuutettu on valittava toimipaikoilla, joissa työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää.

Kaikissa yli 20 henkilön organisaatioissa tulee nimetä työsuojelutoimikunta, jonka tehtävänä on seurata työpaikan työhyvinvointia ja tehdä aloitteita työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Työsuojeluvaltuutettu edustaa työntekijöitä työsuojelutoimikunnassa. Työsuojelutoimikunnalle voit tehdä aloitteita joko itse tai ehdottaa työsuojeluvaltuutetuille toimenpiteitä työhyvinvoinnin kehittämiseksi organisaatiossa.