Opas minisite block

Roolit yhdistyksessä

Roolit yhdistyksessä

Kun toimit ammattijärjestössä, sinun kannattaa miettiä, mitä tämän toiminnan kannalta on ymmärrettävä, mitä osattava ja mitä tehtävä. Näin toimintasi selkiytyy ja toiminnan tavoite kirkastuu.

Yhdistyksen säännöt kertovat, mitkä ovat juuri sinun yhdistyksesi asioita ja miten niitä hoidetaan. Siksi on tärkeää, että hallituksen jäsenenä tutustut yhdistyksesi sääntöihin, ohjeisiin, toimintasuunnitelmaan ja muihin asiakirjoihin huolellisesti. Kun ymmärrät toiminnan keskeiset tavoitteet, olet jo pitkällä hallitustoiminnassa kehittymisessä!

Yhdistyslaki (35 §:) toteaa, että: "Yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä. Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. Hallitus edustaa yhdistystä ja sille on nimettävä puheenjohtaja.

Hallitus vastaa yhdistyksen käytännön asioiden hoitamisesta. Se huolehtii siitä, että yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle, laskut tulevat hyväksytyksi, kirjanpito ja varainhoito hoidetuksi, tilinpäätös valmistuu ajallaan, tiedotus ja arkistointi toimivat ja jäsenrekisteri on ajan tasalla. Hallitus myös edustaa yhdistystään, avustaa toiminnantarkastajaa sekä huolehtii yhdistyksen omaisuudesta myös konkurssitilanteessa. Päätösvaltainen hallitus myös allekirjoittaa tilinpäätöksen (Kirjanpitolaki, luku 3 § 4).

Yhdistys on oikeushenkilö eli yhdistys vastaa sen toimihenkilöiden, myös puheenjohtajan tekemistä päätöksistä vaikka koko omaisuudellaan. Tästä vastuusta yhdistyksen kokous eli jäsenet vapauttaa toimijat vuosittain myöntäessään edellisen kauden toimijoille tili- ja vastuuvapauden. Kuitenkin: Jos on tahallisesti toimittu väärin ja tuotettu tosille vahinkoa, silloin kysymys on rikoksesta, ja siitä jokainen kantaa vastuunsa. Rekisteröimättömässä yhdistyksessä sitoumuksista vastaavat päätöksiä tehneet henkilöt itse.

Yhdistyksen avoimeen toimintatapaan kuuluu, että vapaista luottamuspaikoista tiedotetaan ja kaikki halukkaat pääsevät ainakin ehdokkaaksi, jottei synny kuvaa pienen sisäpiirin sisäänpäin katsovasta yhdistyksestä.