Opas minisite block

Jäsentilaisuudet

Jäsentilaisuudet

Jäsentilaisuudet ovat tärkeitä yhdistyksen toiminnan muotoja. Jäsentilaisuudet ovat oivallinen keino pitää kontaktia jäseniin ja antaa jäsenmaksulle vastinetta.

Fyysisten jäsentilaisuuksien rinnalle on tullut verkkotapaamisia ja -koulutuksia. Kumpiakin tarvitaan. Fyysisissä tapaamisissa kasvokkaisuus luo helpommin yhteisöllisyyttä kuin verkossa kokoontuminen, vaikkei yhteisöllisyyden rakentaminen verkossakaan mahdotonta ole. Verkossa osallistuminen taas mahdollistuu kauempaakin.