Tilaa koulutus

Tilaa koulutus

Meiltä voit tilata lähi- tai verkkokoulutuksen yhdistysaktiiveille, henkilöstön edustajille, liiton henkilöstölle tai jäsenistölle. Tarvittaessa saat meiltä myös verkkokoulutusalustan, katso lisätietoa sivulta toteuta verkkokoulutus. 

Autamme mielellämme tunnistamaan koulutustarpeet, jotta koulutukselle saadaan selkeät tavoitteet ja sisältö. Kun teemme jatkuvaa yhteistyötä liittojen ja yhdistysten kanssa, tunnemme ammattijärjestötoiminnan ja sen ajankohtaiset ilmiöt. Seuraamme tiiviisti myös työelämätutkimusta.

Uskomme yhteiseen oppimiseen. Siihen, että aikuisilla järjestötoimijoilla on jo paljon osaamista ja jaettavaa. Siksi niin lähi- kuin verkkoulutuksissakin hyödynnämme menetelmiä, joissa kaikki osallistujat pääsevät mukaan pohtimaan, kysymään, jakamaan ja ideoimaan vastauksia juuri heitä askarruttaviin asioihin. Näin kouluttajan jakaman tiedon lisäksi hyödynnämme osallistujien kokemukset, mielipiteet ja osaamisen, jolloin osallistujat oppivat toisiltaan ja saavat samalla vertaistukea.

Osallistujien työskentelyn tulokset kirjaamme talteen. Näin osallistujien tuottama tieto ja näkemykset ovat myös hyödyksi koko järjestön toiminnan kehittämisessä.

Tilauskoulutusten aiheet

Koulutustemme aiheet ovat järjestötoiminta/yhdistystoiminta, työsuojelu, työhyvinvointi, ammatillinen edunvalvonta, viestintä, työlainsäädäntö ja työnhaku. Näitä aiheita olemme jaotelleet kohderyhmittäin tilauskoulutuksiksi, mutta myös avointen koulutustemme aiheista voi tilata koulutuksen. Muokkaamme sisällön tietenkin sen mukaan, mitä koulutuksessa on tarve oppia.

Tutustu tarjontaan:

Pyydä tarjous

Lähetä tarjouspyyntö joko toimistoomme toimisto@tjs-opintokeskus.fi tai suoraan kouluttajalle.