Tilaa koulutus

Tilaa koulutus

Meiltä voit tilata lähi- tai verkkokoulutuksen yhdistysaktiiveille, henkilöstön edustajille, liiton henkilöstölle tai jäsenistölle. Autamme koulutuksen suunnittelussa ja hoidamme sisällön toteutuksen. Hoidamme myös tekniikan, jos kyseessä on verkkokoulutus, eikä liitollasi tai yhdistykselläsi ole tarvittavia välineitä.

Sinulla on ajatus siitä, mitä tarvitset. Me kuuntelemme, kysymme ja tuomme eri näkökulmia keskusteluun. Tunnemme ammattijärjestötoiminnan ja teemme jatkuvaa yhteistyötä järjestöjen kanssa. Tiedämme siis, millaisia asioita ammattijärjestöissä tulee vastaan, joten tarvittaessa voimme auttaa tunnistamaan tarpeen ja määrittelemään koulutuksen tavoitteet.

Uskomme yhteiseen oppimiseen. Siihen, että aikuisilla järjestötoimijoilla on jo paljon osaamista ja jaettavaa. Siksi koulutuksissamme hyödynnetään menetelmiä, joissa kaikki osallistujat pääsevät mukaan pohtimaan, kysymään, jakamaan ja ideoimaan vastauksia juuri heitä askarruttaviin asioihin. Näin kouluttajan asiantuntemuksen lisäksi hyödynnämme osallistujien kokemukset, mielipiteet ja osaamisen. Koulutuksen ohjaajina tuemme osallistujien oppimista.

Kaiken tallennamme koulutusmuistioon, jonka lähetämme osallistujille koulutuksen jälkeen. Osallistujien tuottama tieto ja näkemykset ovat myös hyödyksi koko järjestön toiminnan kehittämisessä.   

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.