Tilaa koulutus

Tilaa koulutus

Kun tarvitset apua järjestösi koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa, me autamme sinua. Me tunnemme ammattijärjestötoiminnan ja jatkuvaa yhteistyötä järjestöjen kanssa tehden, me pysymme kiinni ajankohtaisissa aiheissa.

Sinulla on tarve tai ajatus siitä, mitä tarvitset. Me kuuntelemme, kysymme ja tuomme eri näkökulmia keskusteluun. Tarve voi olla helposti määriteltävissä tai sitten se vaatii keskinäistä pallottelua ja ideointia. Koska tiedämme, millaisia asioita ammattijärjestöissä tulee vastaan, voimme auttaa sinua tunnistamaan tarpeen.

Uskomme yhteiseen oppimiseen. Siihen, että aikuisilla järjestötoimijoilla on jo paljon osaamista ja jaettavaa. Siksi koulutuksissamme hyödynnetään menetelmiä, joissa kaikki osallistujat pääsevät mukaan pohtimaan, kysymään, jakamaan ja ideoimaan vastauksia juuri heitä askarruttaviin asioihin. Näin kouluttajan asiantuntemuksen lisäksi hyödynnämme osallistujien kokemukset, mielipiteet ja osaamisen. Koulutuksen ohjaajina tuemme osallistujien oppimista.

Kaiken tallennamme koulutusmuistioon, jonka lähetämme osallistujille koulutuksen jälkeen. Osallistujien tuottama tieto ja näkemykset ovat myös hyödyksi koko järjestön toiminnan kehittämisessä.   

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.