Ammattiliittojen henkilöstö

Ammattiliittojen henkilöstö

Tarjoamme koulutusta liittojen henkilöstölle. Koulutuksemme tukee osaamisen kehittämistä ja vastaa työelämän vaatimuksiin erityisesti ammattiliittotoiminnan näkökulmasta. Saat tietoa, erilaisia näkökulmia ja keinoja työtehtävien hoitamiseen, esimerkiksi työoikeuteen, viestintään, kouluttamiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Koulutuksemme myös lisäävät valmiuksia jäsenten ja henkilöstön edustajien työn tukemiseen ja neuvontaan. Koulutuksemme mahdollistavat vertaisoppimisen yli liitto- ja keskusjärjestörajojen. 

Koulutusten kesto vaihtelee muutaman tunnin koulutuksista monen päivän koulutuskokonaisuuksiin. Toteutamme koulutuksia usein yhteistyössä koulutettavan aiheen asiantuntijoiden kanssa. Tervetuloa mukaan!  

Avoimet koulutukset syksyllä 2022

Tilauskoulutukset

Meiltä voit myös tilata koulutusta liittosi henkilöstölle. Koulutuksemme toimivat tarvittaessa myös toiminnan kehittämisenä – mistä näkökulmasta asiaa haluatkin katsoa.

Kun tavoitteena on oppiminen ja yhteinen kehittäminen, ohjaamme prosessia niin, että mahdollisimman monet pääsevät mukaan osallistumaan. Näin eri näkemykset tulevat mukaan eli osallistujat pääsevät vaikuttamaan ja samalla sitoutuvat kehittämiseen.  

Tässä esimerkkejä koulutuksista, joita voimme toteuttaa:

  • Hallituksen ja toimihenkilöiden strategiatyöskentely
  • Järjestön toiminnan, hallinnon ja sääntöjen kehittäminen
  • Päätöksenteon kehittäminen
  • Muutosten ennakointi
  • Palvelumuotoilu
  • Koulutustarjonnan kehittäminen
  • Jäsenpalvelun kehittäminen
  • Tiimityöskentelyn kehittäminen

Tilauskoulutukset toteutuvat tilaajan toivomalla tavalla joko etä-, lähi- tai hybriditoteutuksena. Koulutusten kesto voi vaihdella muutamasta tunnista koko päivän työpajaan tai pidempään koulutus- tai kehittämisprosessiin. Teams ja verkko-oppimisalusta Howspace ovat sovittaessa käytössä.  

Haluatko tiedustella tilauskoulutusta? Lähetä tarjouspyyntö osoitteeseen: toimisto@tjs-opintokeskus.fi