Ammattiliittojen henkilöstö

Ammattiliittojen henkilöstö

Tarjoamme liittojen henkilöstölle koulutusta aiheista, jotka ovat ammattiyhdistystoiminnan kannalta keskeisiä. Saat tietoa, erilaisia näkökulmia ja keinoja työtehtävien hoitamiseen ja siten valmiuksia jäsenten ja henkilöstön edustajien neuvontaan. Koulutuksissamme kuulet käytänteistä yli liitto- ja keskusjärjestörajojen.

Alla löydät listauksen liittojen henkilöstölle suunnatuista avoimista koulutuksista. Klikkaa haluamaasi päivämäärää, niin pääset koulutuksen tietoihin. Koulutuslinkit päivitetään pikimmiten!

Avoimet koulutukset

Ohjaajataidot, viestintä ja yhteistyö

 1. Ryhmätyön fasilitointi verkossa, verkkokoulutus 4.2.
 2. Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot, Helsinki 11.11.2021
 3. Liiton asiantuntija luottamuksen rakentajana, verkkokoulutus 11.5.2021
 4. Kokous ja ryhmätyöskentely verkossa, verkkokoulutus 18.2.2021
 5. Miten sparraan henkilöstön edustajia paikallisissa neuvotteluissa, Helsinki 9.11.2021
 6. Järjestön asiantuntijan sovittelutaidot, verkkokoulutus 25.3. ja 6.5.2021
 7. Häiritsevä palaute asiantuntijan työssä, verkkokoulutus 28.1.2021 klo 10-12
 8. Asiantuntija verkkokouluttajana, verkkokoulutus, päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin

Lainsäädäntö

 1. Henkisen työsuojelun valvonta, verkkoluento 7.10.2021
 2. Työlainsäädäntöä ammattijärjestöjen asiantuntijoille 2020-2021, aloitus 10.11.2020
 3. Työoikeuden jatkoseminaari, päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin

Tilauskoulutukset

Meiltä voit myös tilata koulutusta liittosi henkilöstölle. Koulutuksemme toimivat pitkälti myös toiminnan kehittämisenä – mistä näkökulmasta asiaa haluatkin katsoa. Kun tarvitset apua yhteistyön kehittämiseen, pelisääntöjen luomiseen, työhyvinvoinnin parantamiseen, palvelujen kehittämiseen, muutosten ennakoimiseen tai muuhun vastaavaan, niin me autamme.
Me autamme ohjaamaan prosessia niin, että mahdollisimman monet pääsevät mukaan osallistumaan. Näin eri näkemykset tulevat mukaan eli osallistujat pääsevät vaikuttamaan.  Prosessissa valitaan yhteisesti tärkeimmät kehittämiskohteet ja yhdessä myös mietitään keinot tavoitteisiin pääsemiseksi. Näin henkilöstö myös sitoutuu yhteiseen kehittämiseen ja kehittämisestä seuraavaan muutokseen paremmin. Mitään jalkauttamista ei tarvitse erikseen miettiä. Prosessin ja yhteiset tuotoksen dokumentoimme muistioon.

Tässä esimerkkejä toteuttamistamme tilauskoulutuksista:

 • Hallituksen ja toimihenkilöiden strategiaseminaari
 • Osaava valtuusto
 • Järjestön sääntötarkastus
 • Liiton arvotyöskentely
 • Esimies työpaikan konfliktitilanteissa
 • Haastavat vuorovaikutustilanteet työpaikalla
 • Tiimityöskentelyn kehittäminen
 • Tutkimustoiminnan kehittämisen työpaja
 • Projektien johtaminen
 • Onnistunut EU-hanke