Ammattiliittojen henkilöstö

Ammattiliittojen henkilöstö

Tarjoamme liittojen henkilöstölle koulutusta aiheista, jotka ovat ammattiyhdistystoiminnan kannalta keskeisiä. Saat tietoa, erilaisia näkökulmia ja keinoja työtehtävien hoitamiseen ja siten valmiuksia jäsenten ja henkilöstön edustajien neuvontaan. Koulutuksissamme kuulet käytänteistä yli liitto- ja keskusjärjestörajojen.

Avoimet koulutukset

Liittojen henkilöstölle suunnattuja koulutuksia uudistetaan kokonaisvaltaisesti. Toistaiseksi listalla oleva koulutus on Työlainsäädäntöä ammattijärjestöjen asiantuntijoille, jonka seuraava aloitus on marraskuussa 2022 ja koulutus jatkuu keväälle 2023.

Tilauskoulutukset

Meiltä voit myös tilata koulutusta liittosi henkilöstölle. Koulutuksemme toimivat pitkälti myös toiminnan kehittämisenä – mistä näkökulmasta asiaa haluatkin katsoa. Kun tarvitset apua yhteistyön kehittämiseen, pelisääntöjen luomiseen, työhyvinvoinnin parantamiseen, palvelujen kehittämiseen, muutosten ennakoimiseen tai muuhun vastaavaan, niin me autamme.
Me autamme ohjaamaan prosessia niin, että mahdollisimman monet pääsevät mukaan osallistumaan. Näin eri näkemykset tulevat mukaan eli osallistujat pääsevät vaikuttamaan.  Prosessissa valitaan yhteisesti tärkeimmät kehittämiskohteet ja yhdessä myös mietitään keinot tavoitteisiin pääsemiseksi. Näin henkilöstö myös sitoutuu yhteiseen kehittämiseen ja kehittämisestä seuraavaan muutokseen paremmin. Mitään jalkauttamista ei tarvitse erikseen miettiä. Prosessin ja yhteiset tuotoksen dokumentoimme muistioon.

Tässä esimerkkejä koulutuksista, joita voimme toteuttaa:

  • Hallituksen ja toimihenkilöiden strategiatyöskentely
  • Osaava valtuusto
  • Järjestön toiminnan, hallinnon ja sääntöjen kehittäminen
  • Päätöksenteon kehittäminen
  • Liiton arvotyöskentely
  • Palvelumuotoilu
  • Jäsenpalvelun kehittäminen
  • Haastavat vuorovaikutustilanteet työpaikalla
  • Tiimityöskentelyn kehittäminen