Koulutuskalenteri
Ajankohta Koulutus Sijainti Hinta
lokakuu 2021
21.10.2021 - 22.10.2021 Paikallisen sopimisen valmiudet

Paikallisen sopimisen suurimpina esteinä pidetään yleisesti sitä, että neuvottelijoiden välillä ei ole riittävästi luottamusta tai valmiuksia sopia paikallisesti. Tämän koulutuksen tavoitteena on saada kokonaiskuva paikallisen sopimisen nykytilasta, haasteista ja tulevaisuuden kuvista. Koulutuksessa selviää paikalliseen sopimiseen liittyvä lainsäädäntö sekä järjestöjen tai viranomaisten mahdollisuudet tukea paikallisia toimijoita. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa henkilöstön edustajien tiedotusosaamista sekä kykyä hyödyntää verkostoaan työpaikalla.

Helsinki

Scandic Atrium

Osallistumismaksu 210.00
22.10.2021 Häiritsevä palaute työsuojeluriskinä

Koulutuksessa kehität toimintatapojasi siten, että pystyt edistämään yhteisten toimintatapojen luomista työpaikallesi niitä tilanteita varten, jolloin työyhteisön jäsen saa häiritsevää palautetta. Opit määrittelemään, mitä häiritsevä palaute on ja miten se vaikuttaa työhön, työn tekijään, työyhteisöön ja koko yhteiskuntaan. Pohdit yhdessä muiden kanssa, miten häiritsevää palautetta voi ehkäistä ennalta ja miten hyödyntää tässä omaan rooliasi henkilöstön edustajana. Koulutus auttaa sinua kohentamaan omaa ja työyhteisösi työhyvinvointia.

Helsinki

TJS Opintokeskus

27.10.2021 Paikallisen neuvottelijan talousluvut

Koulutuksessa opit paikallisessa neuvottelussa tarpeelliset perustiedot organisaation taloudesta. Opit lukemaan tilinpäätöksestä talouden tunnuslukuja ja tulkitsemaan niistä organisaation taloudellista tilannetta. Näin pystyt osuvammin perustelemaan kantaasi käytävissä neuvotteluissa ja siten tehokkaammin ajamaan jäsenistön etua.

Verkkokoulutus

Adobe Connect tai Teams -verkkokoulutus. Lähikoulutus Scandic Tampere City, Tampere

Osallistumismaksu 105.00
30.10.2021 Yhdistystoiminnan perusteet

Koulutuksessa opit, millä tavalla yhdistyslaki ja yhdistyksen säännöt ohjaavat yhdistyksen toimintaa. Tunnet yhdistystoimijan vastuut ja velvollisuudet. Opit, mikä vaikuttaa hallituksen ja yhdistyksen jäsenten sitoutumiseen, motivaatioon ja luottamukseen.

Scandic Tampere City

Osallistumismaksu 125.00
Ajankohta Koulutus Sijainti Hinta
marraskuu 2021
02.11.2021 - 03.12.2021 Neuvotteluviestinnän verkkokoulutus

Koulutukseen osallistunut henkilöstön edustaja • Ymmärtää, mikä on viestinnän rooli neuvotteluprosessissa. • Osaa selvittää edustettavien näkemykset neuvoteltaviin asioihin. • Osaa suunnitella ja toteuttaa viestintää. • Ymmärtää omia vuorovaikutustaitojaan ja osaa suunnitella omaa kehittymistään neuvottelijana.

Verkkokoulutus

Linkki koulutusalustalle lähetetään ilmoittautuneille.

Osallistumismaksu 125.00
04.11.2021 Kokous ja ryhmätyöskentely verkossa

Koulutuksessa tutustut etäkokousten käytäntöihin ja opit järjestämään kokouksia verkossa ilmaisia ja yleisiä välineitä käyttäen.

Helsinki

TJS Opintokeskus

Osallistumismaksu 60.00
09.11.2021 Miten sparraan henkilöstön edustajia paikallisessa sopimisessa

Tavoitteena on oppia tukemaan henkilöstön edustajia paikallisissa neuvotteluissa. Etsit yhdessä muiden osallistujien kanssa keskeisiä paikalliseen neuvottelemiseen liittyviä haasteita ja haette niihin menettelytapoja, joiden avulla voit tukea henkilöstön edustajia heidän neuvottelutoiminnassaan.

Helsinki

TJS Opintokeskus

Osallistumismaksu 125.00
11.11.2021 Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot

Koulutuksen tavoite on vahvistaa osallistujien esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja ja antaa rohkeutta esiintymiseen. Opit, mitä esiintymistilanteissa ottaa huomioon ja miten sanaton viestintä vaikuttaa viestin perille menoon. Harjoittelet ja saat palautetta esiintymisestäsi, mikä auttaa sinua kehittymään.

Helsinki

TJS Opintokeskus

Osallistumismaksu 125.00
13.11.2021 Local Union Basics

After attending the course you will - know how local unions (branches) operate in Finland - learn how the board can work together to set and meet the targets of the union - get ideas of how to better organise, rejuvenate the union activity and recruit new members

Osallistumismaksu 125.00
13.11.2021 Motivoiva ja innostava yhdistys

Koulutuksen tavoitteena on, että hallituksen työskentely sujuu joustavasti ja jokaisella hallituksen jäsenellä on kiinnostavia, tärkeitä sekä yhteistä päämäärää edistäviä tehtäviä.

Original Sokos Hotel Puijonsarvi

Osallistumismaksu 125.00

Sivut