Koulutuskalenteri

Koulutuskalenteri

Ajankohta Koulutus Sijainti Hinta
lokakuu 2022
10.10.2022 Uudistunut yhteistoimintalaki

Koulutuksessa opit yhteistoimintalain keskeisen sisällön ja miten laki on uudistunut. Kuulet myös muiden osallistujien kokemuksia yhteistoiminnasta.

Verkkokoulutus

Teams

Osallistumismaksu 110.00
13.10.2022 Työpaikan yhdenvertaisuuden toteuttaminen

Koulutuksessa opit laatimaan yhdenvertaisuussuunnitelman omalle työpaikallesi yhteistyössä henkilöstön kanssa. Työskentelytapa antaa mahdollisuuden keskustella yhdenvertaisuuden sisällöistä koko henkilöstön voimin, jolloin se tukee myös yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikoilla. Samalla opit yhdenvertaisuuslain tärkeimmän sisällön. Pohdimme myös, miten henkilöstön edustaja voisi edistää työpaikan työntekijäryhmien välistä yhdenvertaista kohtelua.

Verkkokoulutus

Teams

Osallistumismaksu 60.00
20.10.2022 Neuvotteluviestintä

Koulutuksessa hahmotat viestinnän roolin neuvotteluprosessissa. Saat keinoja edustettavien näkemysten selvittämiseen ja tiedät, miten suunnitella ja toteuttaa viestintää erityisesti jäsenistölle, mutta myös muille kohderyhmille. Osaat myös huomioida viestinnässä jäsenistön tunnereaktioita.

Verkkokoulutus

Teams

Osallistumismaksu 105.00
24.10.2022 - 25.11.2022 Yhdistystoiminnan ABC -verkkokurssi, pilotti

Koulutus lisää valmiuksia toimia yhdistyksen hallituksessa. Koulutuksessa käsitellään yhdistyksen perustehtävää, toiminnan tavoitteita ja suunnittelua, vuorovaikutusta, yhteistyötä ja tehtävien jakoa sekä viestintävastuita, viestinnän tavoitteita ja keinoja.

Verkkokoulutus

Howspace ja Teams

Osallistumismaksu 0.00
27.10.2022 Yhdistyksen johtamisen hyvät periaatteet

Tavoitteena on, että saat välineitä johtaa, innostaa ja motivoida vapaaehtoisia tekemään jäsenten tarpeista lähtevää yhdistystoimintaa. Saat käsityksen siitä, millaista on hyvä vapaaehtoisten johtaminen ja miten saisit luotua hallitukseesi hyvät työskentelytavat ja yhdessä työskentelyn periaatteet. Hyvä henki hallituksessa enteilee hallituksen jäsenten sitoutumista toimintaan.

Verkkokoulutus

Teams

Osallistumismaksu 60.00
Ajankohta Koulutus Sijainti Hinta
marraskuu 2022
02.11.2022 Monipuolinen viestintä Facebookissa

Koulutuksessa keskitytään toimivan sisällön tuottamiseen oman yhdistyksen Facebook-kanavalle.

Verkkokoulutus

Teams

Osallistumismaksu 95.00
03.11.2022 Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot

Koulutuksen tavoite on vahvistaa osallistujien esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja ja antaa rohkeutta esiintymiseen. Opit, mitä esiintymistilanteissa ottaa huomioon ja miten sanaton viestintä vaikuttaa viestin perille menoon. Harjoittelet ja saat palautetta esiintymisestäsi, mikä auttaa sinua kehittymään.

Helsinki

TJS Opintokeskus

Osallistumismaksu 210.00
04.11.2022 Työturvallisuus – jokaisen asia

Koulutuksessa opit työturvallisuuteen liittyvän peruskäsitteistön ja keskeiset periaatteet työhyvinvoinnin kannalta.

Verkkokoulutus

Teams

Osallistumismaksu 110.00
15.11.2022 Näin herätät huomion Instagramissa

Koulutuksessa opit Instagramin suunnitelmallista hyödyntämistä.

Verkkokoulutus

Teams

Osallistumismaksu 95.00
15.11.2022 - 23.05.2023 Työlainsäädäntöä ammattijärjestöjen asiantuntijoille 2022-23 (9pv)

Koulutukseen osallistunut - tuntee työoikeuden perussisällön, lainsäädäntöprosessin ja löytää työoikeuden tietolähteet tietää työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet - osaa neuvoa jäsenkuntaa työsuhteen solmimiseen ja päättämiseen liittyvissä kysymyksissä - tuntee työaikalakiin, vuosilomalakiin sekä erilaisiin perhe- ym. vapaisiin liittyvät asiat - tuntee yhteistoimintalain perussisällön ja siihen liittyviä käytännön sovelluksia sekä työriitojen sovitteluun liittyvät asiat - tuntee työelämän tietosuojaan, immateriaalioikeuteen ja työsuhdekeksintöihin liittyvät kysymykset

Helsinki

TJS Opintokeskus

Osallistumismaksu 1380.00

Sivut