Koulutuskalenteri

Koulutuskalenteri

Ajankohta Koulutus Sijainti Hinta
maaliskuu 2021
15.03.2021 - 15.12.2021 Ay-toimijoista työelämäkehittäjiä - polkuopinnot avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin

Polkuopintojen tavoitteena on, että ay-toimija saa mahdollisuuden edetä työelämäkehittäjänä ja ylläpitää innostusta tehtävässään sekä laajentaa uramahdollisuuksiaan työelämäosaajana. Osallistujat saavat tukea TJS Opintokeskuksesta ay-toiminnassa kerrytetyn osaamisen näkyväksi tekemiseen. Jo opiskelija pääsee opiskelemaan Humanistisen ammattikorkeakoulun avoimessa korkeakoulussa yhteisöpedagogin koulutusohjelman mukaisia opintoja vapaasti ja maksuttomasti. Polkuopintojen jälkeen osallistujalle avautuu mahdollisuus pyrkiä Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogin tutkintoon tähtääväksi opiskelijaksi. Pilotissa kerätyn aineiston avulla osallistuja voi tutkinto-opiskelijaksi päästyään hakea ay-toiminnassa hankittua osaamista osaksi yhteisöpedagogin tutkintoa.

Osallistumismaksu 500.00
16.03.2021 Työpaikan yhdenvertaisuuden toteuttaminen

Tässä verkkoseminaarissa opit laatimaan suunnitelman omalle työpaikallesi yhteistyössä henkilöstön kanssa. Samalla opit yhdenvertaisuuslain tärkeimmän sisällön ja saat kuulla muutaman esimerkin siitä, missä tilanteissa yhdenvertaisuuden toteutuminen voi vaarantua työpaikoilla.

Verkkokoulutus

Verkkokoulutus

Osallistumismaksu 40.00
18.03.2021 - 08.04.2021 Yhdistystoimijoiden johtaminen

Koulutuksen aikana opit johtamaan toimintaanne niin, että kaikilla on yhteinen käsitys perustehtävästänne, yhdistystoimintanne arvoista sekä tavoitteista ja työnjaosta. Saat hallituksen työskentelyyn luovia ja päätöksentekoa nopeuttavia välineitä. Tämä helpottaa työtäsi ja jaksamistasi. Ymmärrät, mitä sinulta odotetaan ja mitkä ovat luottamustoimisten tai vapaaehtoistoimijoiden (puheen)johtajan valta ja vastuut.

Verkkokoulutus

Verkkokoulutus, linkki lähetetään ilmoittautuneille

Osallistumismaksu 95.00
20.03.2021 Yhdistyksen taloudenhoidon perusteet

Koulutuksessa opit yhdistyksen taloudenhoidon perusperiaatteet ja kirjanpidon perusasiat. Koulutuksen jälkeen osaat tehdä yhdistyksen kirjanpidon ja siihen liittyvät asian oikealla tavalla.

Verkkokoulutus

Adobe Connect tai Teams -verkkokoulutus.

Osallistumismaksu 105.00
24.03.2021 Videot ja tarinat Facebookissa ja Instagramissa

Koulutuksessa opit hyödyntämään Facebookin ja Instagramin sisäänrakennettuja toimintoja videoiden tai videomuotoisten julkaisujen tekoon. Opit helppoja tapoja tehdä näyttäviä päivityksiä. Näin lisäät yhdistyksen viestinnän näyttävyyttä ja kiinnostavuutta.

Verkkokoulutus

Verkkokoulutus

Osallistumismaksu 60.00
24.03.2021 - 20.05.2021 Reilu Peli - Työvälineitä henkilöstön edustajalle työsuojeluun ja ristiriitatilanteisiin

Koulutuksen jälkeen sinulla on käytännön työvälineitä työpaikan henkiseen työsuojelutyöhön ja ristiriitatilanteiden selvittämiseen. Opit työskentelytapoja, joilla työpaikan työsuojelua voidaan tehdä työnantajan ja henkilöstön välisellä yhteistyöllä. Lisäksi varmistut omasta ja muiden toimijoiden tehtävästä epäasiallisen kohtelun tilanteiden selvittelyssä. Opit myös ymmärtämään, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että työpaikalla käyttäydytään epäasiallisesti.

Verkkokoulutus

TJS Opintokeskus

Osallistumismaksu 210.00
25.03.2021 - 06.05.2021 Järjestön asiantuntijan sovittelutaidot

Tavoitteena on, että opit sovittelutoiminnan periaatteet ja saat valmiuksia toimia sovittelevasti henkilöstön edustajien ja järjestöaktiivien välisissä ristiriidoissa. Koulutuksesta saat menettelytapoja ja kyselytekniikoita, joiden avulla pystyt lisäämään riidan osapuolten ymmärrystä ristiriidasta, itsestä ja muista. Koulutuksessa oppimiasi välineitä voit hyödyntää myös työelämän ristiriitatilanteissa ja jäsenten neuvonnassa. Opit, mitä tarkoittaa ratkaisukeskeisyys käytännössä ristiriitojen sovittelutilanteissa. Lisäksi opit valmistautumaan sovitteluun osapuolten kanssa niin, että he uskaltavat tuoda omat näkökulmansa rohkeasti esille yhteisissä sovittelutapaamisissa.

Verkkokoulutus

TJS Opintokeskus

Osallistumismaksu 150.00
Ajankohta Koulutus Sijainti Hinta
huhtikuu 2021
13.04.2021 Uusien hallitusjäsenten perehdytys

Koulutuksen tavoitteena on oppia yhdistyksen pyörittämisen perusasioita kuten yhdistystoiminnan tarkoitusta, toimintaa ohjaavia säännöstöjä, hallituksen hyviä toimintakäytäntöjä ja hallituksen jäsenten tehtäviä ja vastuuta. Koulutuksen käytyään uusi hallituksen jäsen saa varmuutta toimia hallituksessa.

15.04.2021 Arkistoi olennainen yhdistystieto talteen

Koulutuksessa opit tuntemaan arkistoinnin keskeiset käsitteet, normit ja ohjeet sekä mitä yhdistyksen asiakirjoja pitää säilyttää ja miten, jotta arvokas asiakirjallinen järjestöhistoria- ja kulttuuriperintö säilyvät tuleville sukupolville. Koulutuksessa saat käytännön neuvoja yhdistyksen sekä paperisten että sähköisten asiakirjojen hallintaan ja loogiseen järjestykseen.

Helsinki

TJS Opintokeskus

Osallistumismaksu 60.00
15.04.2021 Lait henkilöstön edustajan tukena

Koulutuksessa opit, millaisten säädösten nojalla henkilöstön edustaja toimii työpaikalla ja millaiset raamit lainsäädäntö luo yhteistyölle henkilöstön edustajan ja työnantajan välillä. Pohdit henkilöstön edustajien välistä työnjakoa ja miten yhteistyötä voi kehittää. Saat rohkeutta luottamustehtäväsi hoitamiseen, suuntaa tehtävässä kehittymiseen sekä innostusta kehittää työpaikan käytäntöjä.

Verkkokoulutus

Verkko, linkki ilmoitetaan kutsun yhteydessä.

Osallistumismaksu 105.00

Sivut