Koulutuskalenteri

Koulutuskalenteri

Ajankohta Koulutus Sijainti Hinta
marraskuu 2020
05.11.2020 - 04.02.2021 Työn tekemisen ja teettämisen kirjavat muodot -verkkoluentosarja

Luennot tarjoavat tietoa työn tekemisen ja teettämisen muutoksista. Nämä muutokset heijastuvat myös liittojen edunvalvonnan suuntaamiseen. Kasvava osa työstä tehdään osa-aikaisena, määräaikaisena tai itsensätyöllistäjänä, myös verkkoalustoilla. Miten siis liitot voivat vastata tämän kasvavan joukon tarpeisiin, ja siten varmistaa, että työntekijät järjestäytyvät myös jatkossa? Sarjassa tutustutaan työelämän muutoksiin väitelleiden tutkijoiden johdolla ja pohditaan, miten ay-liike voi vastata tämän muutoksen tuomiin haasteisiin.

Osallistumismaksu 150.00
10.11.2020 - 25.05.2021 Työlainsäädäntöä ammattijärjestöjen asiantuntijoille 2020-21 TL15 (9pv)

Koulutukseen osallistunut - tuntee työoikeuden perussisällön, lainsäädäntöprosessin ja löytää työoikeuden tietolähteet tietää työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet - osaa neuvoa jäsenkuntaa työsuhteen solmimiseen ja päättämiseen liittyvissä kysymyksissä - tuntee työaikalakiin, vuosilomalakiin sekä erilaisiin perhe- ym. vapaisiin liittyvät asiat - tuntee yhteistoimintalain perussisällön ja siihen liittyviä käytännön sovelluksia sekä työriitojen sovitteluun liittyvät asiat - tuntee työelämän tietosuojaan, immateriaalioikeuteen ja työsuhdekeksintöihin liittyvät kysymyksiä.

Osallistumismaksu 1320.00
Ajankohta Koulutus Sijainti Hinta
joulukuu 2020
10.12.2020 Asiantuntijaviestintä sosiaalisessa mediassa

Koulutuksessa opit, millaista on hyvä asiantuntijaviestintä sosiaalisessa mediassa. Hahmotat, miten viestit kiinnostavasti ja luot luottamusta viestintääsi kohtaan. Lisäksi saat ohjeita siihen, miten reagoida haastavaan, jopa provosoivaan keskusteluun.

Verkkokoulutus

Teams

Osallistumismaksu 65.00
Ajankohta Koulutus Sijainti Hinta
tammikuu 2021
20.01.2021 Lait henkilöstön edustajan tukena

Koulutuksessa opit, millaisten säädösten nojalla henkilöstön edustaja toimii työpaikalla ja millaiset raamit lainsäädäntö luo yhteistyölle henkilöstön edustajan ja työnantajan välillä. Pohdit henkilöstön edustajien välistä työnjakoa ja miten yhteistyötä voi kehittää. Saat rohkeutta luottamustehtäväsi hoitamiseen, suuntaa tehtävässä kehittymiseen sekä innostusta kehittää työpaikan käytäntöjä.

Verkkokoulutus

Verkkokoulutus, linkki ilmoitetaan kutsun yhteydessä.

Osallistumismaksu 105.00
21.01.2021 Tunteet neuvotteluissa

Koulutuksessa kehität tunnetaitojasi siten, että tunteiden käsittely neuvotteluissa helpottuu. Opit tunnistamaan sosiaalisen toimintatyylisi sekä miettimään omia ja vastapuolen tunnereaktioita sekä toimimaan haluamallasi tavalla.

Verkkokoulutus

Verkkokoulutus

Osallistumismaksu 105.00
27.01.2021 Viesti visuaalisesti Canvan mallipohjien avulla (verkkokoulutus)

Koulutuksessa opit hyödyntämään verkossa olevaa, maksutonta Canva-ohjelmaa näyttävien materiaalien tekemiseen. Canvan avulla voit tehdä myös videoita ja muokata kuvia.

Verkkokoulutus

Linkki lähetetään ilmoittautuneille

Osallistumismaksu 60.00
28.01.2021 Häiritsevä palaute asiantuntijan työssä

Koulutuksessa kehität toimintatapojasi siten, että pystyt edistämään yhteisten toimintatapojen luomista työpaikallesi niitä tilanteita varten, jolloin työyhteisön jäsen saa häiritsevää palautetta. Opit määrittelemään, mitä häiritsevä palaute on ja miten se vaikuttaa työhön ja työn tekijään. Pohdit yhdessä muiden kanssa, miten häiritsevää palautetta voi ehkäistä ennalta ja miten voit hyödyntää tässä omaa asiantuntijan rooliasi. Koulutus auttaa sinua kohentamaan omaa ja työyhteisösi työhyvinvointia.

Verkkokoulutus

Adobe connect

Osallistumismaksu 45.00
29.01.2021 - 10.02.2021 Verkostot henkilöstön edustajan vaikuttamistyön tukena

Paikallinen vaikuttaminen ei onnistu henkilöstönedustajalta yksin. Hänen on osattava koota ja erityisesti ylläpitää sellaista verkostoa, josta löytyy tukea niin pitkän tähtäimen kehittämis- ja vaikuttamistoimintaan kuin nopeasti syntyviin ”hätätapauksiinkin”. Koulutuksen tavoitteena on opastaa osallistujia rakentamaan itselleen paikallinen vaikuttajaverkosto työpaikan vaikuttamistyön tueksi, avata ymmärrystä verkoston toiminnan tyypillisimmistä haasteista sekä perehdyttää luottamusta rakentavaan vuorovaikutukseen ja vaikuttavaan viestintään. Koulutuksessa kerrataan paikalliseen sopimiseen liittyvää lainsäädäntöä ja avataan viranomaisten mahdollisuuksia tukea paikallisia toimijoita.

Osallistumismaksu 210.00
Ajankohta Koulutus Sijainti Hinta
helmikuu 2021
02.02.2021 - 16.02.2021 Föreningskunskap åt nya styrelsemedlemmar

Utbildningens mål är att utbereda nya styrelsemedlemmar hur man tar sin roll i föreningen. Vi lär oss om föreningslag och föreningens stadgar. Vi bekantar oss med ansvarsfrågor och lär oss metoder med vilka man kan öka tillit mellan medlemmarna samt förbinda och motivera föreningens och styrelsens medlemmar till verksamhet.

Verkkokoulutus

Utbildning tar plats i internet

Osallistumismaksu 85.00
04.02.2021 Ryhmätyön fasilitointi verkossa

Koulutuksen käytyäsi osaat hyödyntää yksinkertaisia, työskentelyä nopeuttavia ja osallistavia menetelmiä, joilla sitoutat ja motivoit työryhmän tai hallituksen jäseniä. Saat jäsenten osaamisen, ideat ja näkemykset hyödyttämään ryhmän toimintaa ja tukemaan päätöksentekoa.

Verkkokoulutus

Linkki ilmoitetaan kutsun yhteydessä

Osallistumismaksu 65.00

Sivut