Koulutuskalenteri

Koulutuskalenteri

Ajankohta Koulutus Sijainti Hinta
syyskuu 2021
07.09.2021 Osaaminen näkyviin Erätauko-keskustelulla

Koulutuksessa opit keskustelumenettelyn, jolla voit auttaa jäseniä tunnistamaan osaamistaan. Tämä dialogiin pohjautuva ”Osaamisen Erätauko” on Sitran kehittämä tapa keskustella yhdessä osaamisesta. Yhdessä keskustellen osaamiseen löytyy erilaisia näkökulmia, ja ryhmässä muut pystyvät tunnistamaan osaamista, jolle itse helposti sokeutuu.

Verkkokoulutus

09.09.2021 Neuvottelutaitoja henkilöstön edustajalle

Koulutuksessa opit, miten valmistautua neuvottelutilanteisiin, neuvotella päämäärätietoisesti ja puolustaa edustamasi ryhmän etuja.

Verkkokoulutus

Linkki lähetetään ilmoittautuneille

Osallistumismaksu 105.00
15.09.2021 Viesti visuaalisesti Canvan mallipohjien avulla

Koulutuksessa opit hyödyntämään verkossa olevaa, maksutonta Canva-ohjelmaa näyttävien materiaalien tekemiseen. Canvan avulla voit tehdä myös videoita ja muokata kuvia.

Verkkokoulutus

Verkkokoulutus, linkki lähetetään ilmoittautuneille

Osallistumismaksu 60.00
22.09.2021 Lait henkilöstön edustajan tukena

Koulutuksessa opit, millaisten säädösten nojalla henkilöstön edustaja toimii työpaikalla ja millaiset raamit lainsäädäntö luo yhteistyölle henkilöstön edustajan ja työnantajan välillä. Pohdit henkilöstön edustajien välistä työnjakoa ja miten yhteistyötä voi kehittää. Saat rohkeutta luottamustehtäväsi hoitamiseen, suuntaa tehtävässä kehittymiseen sekä innostusta kehittää työpaikan käytäntöjä.

Verkkokoulutus

Osallistumismaksu 125.00
23.09.2021 Yhdistyksen some-viestinnän suunnitelma

Koulutuksessa saat konkreettiset vinkit suunnitelman tekemiseksi ja hahmotat somesuunnitelman ja -strategian erot.

Verkkokoulutus

Linkki lähetetään ilmoittautuneille

Osallistumismaksu 95.00
28.09.2021 Henkilöstön edustaja etätyötä tekevän tukena

Koulutuksessa opit, miten henkilöstön edustaja voi tukea etätyötä tekeviä ja mitkä asiat nousevat etujen ajamisessa esille. Selvitämme, mikä etätyöntekijän työsuojelussa on työnantajan vastuulla ja mikä kuuluu työntekijälle ja miten valvova viranomainen eli aluehallintovirasto valvoo etätyötä tekevän työsuojelua.

Verkkokoulutus

Linkki lähetetään ilmoittautuneille.

Osallistumismaksu 60.00
29.09.2021 Ryhmätyön fasilitointi verkossa

Koulutuksen käytyäsi osaat hyödyntää yksinkertaisia, työskentelyä nopeuttavia ja osallistavia menetelmiä, joilla sitoutat ja motivoit työryhmän tai hallituksen jäseniä. Saat jäsenten osaamisen, ideat ja näkemykset hyödyttämään ryhmän toimintaa ja tukemaan päätöksentekoa.

Verkkokoulutus

Linkki lähetetään ilmoittautuneille

Osallistumismaksu 60.00
30.09.2021 Henkilöstön edustajan viestintä

Koulutuksessa hahmotat henkilöstön edustajan tehtävään kuuluvan viestintäroolin. Opit, miten saada näkökulmia edunvalvontaan edustettavilta ja miten viestiä edustettaville myös sosiaalista mediaa hyödyntäen. Ymmärrät, millaiset asiat vaikuttavat luottamuksen rakentamiseen.

Verkkokoulutus

Osallistumismaksu 105.00
Ajankohta Koulutus Sijainti Hinta
lokakuu 2021
04.10.2021 Henkilöstön edustaja luottamuksen rakentajana

Löydät tapoja lisätä luottamusta henkilöstön edustajan roolissasi ja pystyt kehittymään luottamuksen rakentajana ja kehityt ryhmän ohjaajana. Vuorovaikutus- ja ryhmänohjaamistaitojen kehittämisen myötä myös jaksamisesi paranee.

Verkkokoulutus

Linkki lähetetään ilmoittautuneille

Osallistumismaksu 105.00
05.10.2021 Monipuolinen viestintä Facebookissa

Koulutuksessa keskitytään toimivan sisällön tuottamiseen oman yhdistyksen Facebook-kanavalle.

Verkkokoulutus

Linkki lähetetään ilmoittautuneille

Osallistumismaksu 95.00

Sivut