Henkilöstön edustajat

Henkilöstön edustajat

Tarjoamme koulutusta akavalaisten ja STTK:laisten ammattiliittojen pääluottamusmiehille, luottamusmiehille, luottamusvaltuutetuille, työsuojeluvaltuutetuille, yhteistoimintaedustajille ja muille henkilöstön edustajille. Me autamme kehittämään monipuolisesti osaamista tarjoamalla tietoa ja menetelmiä tehtävän hoitamiseen. Koulutuksissamme myös osallistujat jakavat kokemuksia muista liitoista tulevien osallistujien kanssa.

Kesto vaihtelee kahden tunnin asiantuntija-esityksistä puolen päivän ja koko päivän koulutuksiin ja työpajoihin sekä pidempiin koulutussarjoihin. Toteutamme koulutukset pääosin etäkoulutuksina.

Avoimet koulutukset vuonna 2023

Alla koulutukset listattuna pääteemoittain.
Tässä koonti kaikista koulutuksista pdf-tiedostona.
Löydät koulutukset myös yksittäin koulutuskalenteristamme.  

HED-laki

 • Lait henkilöstön edustajan tukena
 • Yhteistoimintalain perusteet kuntasektorilla
 • Yhteistoimintalain perusteet yksityisellä sektorilla
 • TJS Laki -luentosarja – teemoina ovat: työaikalaki, vuosilomalaki, työturvallisuuslaki ja työsopimuslaki (työsuhteen päättäminen)

HED-neuvottelu

 • Neuvottelutaitoja henkilöstön edustajille, peruskurssi  
 • Tunnetaidot neuvotteluissa, syventävä kurssi  
 • Paikallisen neuvottelijan talousluvut

HED-viestintä

 • Henkilöstön edustajan viestintä
 • Tiukat haastattelutilanteet – miten valmistaudun vastaamaan

HED-yhteistoiminta

 • Tasa-arvosuunnitelma työpaikalla  
 • Yhdenvertaisuussuunnitelma työpaikalla  

HED-hyvinvointi

 • Henkisen työsuojelun valvonta, sosiaali- ja terveysala
 • Henkisen työsuojelun valvonta, yleinen  
 • Henkilöstön edustajan vertaistuki -koulutus
   

Tilauskoulutukset

Kun vastaat akavalaisen tai STTK:laisen liiton henkilöstön edustajien koulutuksista, voit tilata meiltä koulutuksen. Tarvittaessa otamme mukaan ulkopuolisen asiantuntijan. Henkilöstön edustajien koulutuksissa tavoitteenamme on antaa tehtävässä tarvittavaa tietoa ja vertaistukea, ohjeistaa sekä auttaa käytäntöön viemisessä.

Tilauskoulutukset toteutuvat tilaajan toivomana ajankohtana arki-iltana tai viikonloppuna ja tilaajan toivomalla tavalla joko etä-, lähi- tai hybriditoteutuksena. Teams ja verkko-oppimisalusta Howspace ovat sovittaessa käytössä.

Yllä olevien avointen koulutusten aiheista voimme räätälöidä teille oman koulutuksen ja tässä lisää esimerkkejä teemoista:

 • Henkilöstön edustajan vertaistuki tai mentorointi
 • Henkilöstön edustaja luottamuksen rakentajana
 • Mediasuhteet ja viestintä, vaikuttaminen
 • Tunneosaaminen
 • Oikeudenmukaisuus työpaikalla

Haluatko tiedustella tilauskoulutusta? Lähetä tarjouspyyntö osoitteeseen: toimisto@tjs-opintokeskus.fi