Tukea apurahalla tutkiville

Tukea apurahalla tutkiville

Apurahalla tutkimustaan tekevät jäävät vaille työnantajan tarjoamia työhyvinvoinnin tukipalveluita. Tämä ryhmä on pieni, mutta yhteiskunnan kehityksen kannalta oleellinen. Siksi on tärkeää, että heille kehitetään erilaisia tukimuotoja ja yritetään vaikuttaa lainsäädäntöön. Toteutimmekin vuosina 2017-2019 Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan tuella kaksi työhyvinvointihanketta tälle kohderyhmälle.

Apurahatutkijoiden työhyvinvoinnin haasteet ja vertaistukitoiminta

Ensimmäisessä hankkeessa keskityimme selvittämään vertaistukiryhmien avulla, millaisia työhyvinvoinnin haasteita apurahatutkijat kokevat ja millainen vertaistuki heitä parhaiten palvelisi. Vertaistuki on tarpeen, sillä moni tutkija työskentelee tutkimusyhteisön reunalla, eikä saa joukkoon kuulumisen tunnetta päivittäisessä työssään vaan tuntee jäävänsä yksin työnsä kanssa.

Apurahan turvin tutkivat toivoivat myös edunvalvonnan tehostamista: hekin tarvitsevat työttömyysturvan ja työterveyshuollon. Erityisen paljon keskustelua herättivät apurahoja jakavien säätiöiden ja tutkimusinstituuttien toisistaan poikkeavat käytännöt, jotka lisäävät sattumanvaraisuuden ja epävarmuuden kokemuksia. Lisäksi esimerkiksi verottaja saattaa yhden apurahaa saavan kohdalla toimia yhdellä tavalla ja toisen henkilön kohdalla toisella tavalla.   Kohtelun arvaamattomuus ja epäoikeudenmukaisuus eri organisaatioiden taholta nakertaa luottamusta yhteiskuntaa kohtaan ja lisää eriarvoisuutta, minkä vuoksi niihin tulee puuttua.

Hanke tuotti uutta tietoa apurahalla tutkivien tilanteesta sekä vertaistukitoiminnan mallin, jonka mukaan tutkijat voivat sekä itsenäisesti järjestää vertaistukea että vaatia tällaisen toiminnan järjestämistä tutkimusinstituutioilta, säätiöiltä, ammattijärjestöiltä tai oppilaitoksilta.

Työkirja tukemaan apurahatutkijoiden työhyvinvointia

Toisessa hankkeessa tuotimme apurahalla tutkiville työhyvinvoinnin tueksi työkirjan. Julkaisu tarjoaa tukea ja käytännön harjoituksia työn mielekkyyden vahvistamiseen ja ylläpitämiseen, arjen hallintaan ja vertaistuen hyödyntämiseen. Sähköinen kirja sisältää esimerkkejä, ohjaavia kysymyksiä, työtä tuunaavia harjoituksia, reflektiotehtäviä sekä neuvoja vertaisryhmien toiminnan käynnistämiseen ja ohjaamiseen.

Kirjan voi ladata maksutta verkosta. Tutkijoiden toiveiden vuoksi kirjasta tuotettiin myös englanninkielinen versio.

Siirry tästä Työhyvinvointia apurahalla tutkivalle -kirjan sivulle.