Miten puuttua häiritsevään palautteeseen

Miten puuttua häiritsevään palautteeseen

Mediavälitteinen häiritsevä palaute on lisääntynyt monissa työtehtävissä sosiaalisen median aikakaudella. Häiritsevä palaute ei kuitenkaan ole yksittäisen työntekijän ongelma. Palaute koskee koko organisaatiota, sillä se vaikuttaa sekä asiantuntijoiden työhyvinvointiin että rohkeuteen käydä yhteiskunnallista julkista keskustelua. Palaute voi myös olla suunnattu koko organisaatiolle.

Jotta häiritsevää palautetta osattaisiin ennaltaehkäistä ja myös puuttua siihen, tuotimme yhdessä Osuuskunta Mediakollektiivin kanssa aiheeseen liittyvän verkkosivuston. Sivusto selkiyttää niin työntekijän, lähiesimiehen, työsuojeluorganisaation kuin johdonkin rooleja ja toiminnan mahdollisuuksia.

Sivustolla taustoitetaan, mitä tarkoittaa häiritsevä palaute ja vihapuhe, miten se ilmenee, miten sitä voi arvioida ja ennaltaehkäistä sekä miten sen kanssa voi toimia akuutissa tilanteessa. Häiritsevää palautetta käsitellään kolmesta näkökulmasta: asiantuntijan, hänen esimiehensä ja työyhteisönsä sekä yhteisön maineen kannalta.

Materiaali on kaikkien käytettävissä itsenäiseen opiskeluun tai yhteisesti työpaikoilla ja oppilaitoksissa.

Sivusto toteutettu vuonna 2019. Hanketta on rahoittanut Työsuojelurahasto. Yhteistyökumppaneita ovat Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Vastuullinen tiede -hanke sekä Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Tieteentekijöiden Liitto, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ja KT Kuntatyönantajat.

Tutustu Häiritsevä palaute -sivustoon.