Teetä jäsentutkimus tai -kysely

Teetä jäsentutkimus tai -kysely

Tarvitseeko järjestösi tietoa jäsenten työelämän nykytilasta tai näkemyksiä tulevaisuuden tarpeista?  Me teemme tutkimuksia ja jäsenkyselyitä liittojen ja yhdistysten toiminnan kehittämiseksi.

Olemme tehneet jäsenkyselyitä, työmarkkinatutkimuksia ja koulutustarvekartoituksia. Niissä olemme selvittäneet, mikä ammattijärjestön jäseniä kiinnostaa, millaisia koulutuksia he kaipaavat ja millaisissa tilanteissa eri järjestöjen jäsenet työmarkkinoilla ovat. Tutkimusten tuloksia tilaajajärjestöt ovat hyödyntäneet palvelutoiminnan kehittämiseen, uusien hankkeiden käynnistämiseen tai uusien koulutusten luomiseen.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksen tai selvityksen suunnittelemme tietenkin sinun kanssasi. Yhdessä päätämme myös sopivan tiedonhankintatavan. Tiedonhankinnassa ja jäsenten palvelutarpeen selvittämisessä käytämme

  • kirjallisia tai sähköisiä kyselyjä
  • jäsenistölle suunnattuja vuorovaikutteisia tilaisuuksia
  • haastatteluja
  • valmiiden aineistojen analyyseja

Käytössämme on sähköinen kyselyohjelmisto. Me työstämme kyselylomakkeen yhteisen suunnittelun pohjalta, lähetämme kyselyt meille annettuihin osoitteisiin, keräämme ja analysoimme tiedot ja raportoimme tulokset.

Opinnäytteet järjestötoiminnan kehittämisessä

Tuemme mahdollisuuksien mukaan järjestötoimintaan liittyvien opinnäytteiden tekemistä. Niiden tavoitteena tulee olla tuottaa järjestöjen kehittämiseen tarvittavaa tietoa.

Kysy lisää

Tutkimuksista ja selvityksistä vastaavat opintojohtaja ja kehittämisasiantuntijat. Tästä yhteystietoihin.