Toiminnantarkastus

Toiminnantarkastus

Vuonna 2010 yhdistyslaki muuttui ja mukaan otettiin toiminnantarkastus. Sillä korvattiin entinen maallikkotilintarkistus. Toiminnantarkastus on mahdollista pienillä yhdistyksillä. Se on yhdistyksen talouden ja hallinnon tarkastus sellaisen henkilön/henkilöiden toimesta, jotka eivät ole ammattimaisia tilintarkastajia.

Oppaaseen on koottu tietoa siitä, mitä toiminnantarkastuksessa tulee ottaa huomioon. Lähteinä ovat erityisesti olleet Oikeusministeriön Yhdistyslakiopas-verkkojulkaisu (30.9.2010) ja Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivut (11/2010). Lisämateriaalina on hyödynnetty OTM Juha Viertolan luentoa (8.11.2010).

Kannattaa katsoa myös mitä Yhdistyslaissa aiheesta sanotaan (6. luku, 38 a §) sekä Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivu toiminnnantarkastuksesta.

Oppaan sisällys

  1. Toiminnantarkastus vai tilintarkastus?
  2. Toiminnantarkastajan kelpoisuusvaatimukset
  3. Toiminnantarkastuksen kohteet
  4. Toiminnantarkastuskertomus
  5. Toiminnantarkastajan vastuu
  6. Hallituksen yhteistyö toiminnantarkastajan kanssa
  7. Toiminnantarkastus säännöissä ja säännösten voimaantulo

Apua kertomuksen tekemiseen saat tekstitiedostoina (doc) tehdyistä malleista: Toiminnantarkastuskertomus lyhyt malli ja Toiminnantarkastuskertomus pitkä malli.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.