Toiminnantarkastus järjestöissä

Toiminnantarkastus järjestöissä

Vuonna 2010 yhdistyslaki muuttui ja mukaan otettiin toiminnantarkastus. Sillä korvattiin entinen maallikkotilintarkistus. Toiminnantarkastus on mahdollista pienillä yhdistyksillä. Se on yhdistyksen talouden ja hallinnon tarkastus sellaisen henkilön/henkilöiden toimesta, jotka eivät ole ammattimaisia tilintarkastajia. Tähän oppaaseen on koottu tietoa siitä, mitä toiminnantarkastuksessa tulee ottaa huomioon.

Oppaan sisällys

  1. Toiminnantarkastus vai tilintarkastus?
  2. Toiminnantarkastajan kelpoisuusvaatimukset
  3. Toiminnantarkastuksen kohte
  4. Toiminnantarkastuskertomus
  5. Toiminnantarkastajan vastuu
  6. Hallituksen yhteistyö toiminnantarkastajan kanssa
  7. Toiminnantarkastus säännöissä ja säännösten voimaantulo

Lataa opas tästä.

Apua kertomuksen tekemiseen saat tekstitiedostoina tehdyistä malleista: 
Lataa toiminnantarkastuskertomuksen lyhyt mallipohja.
Lataa toiminnantarkastuskertomuksen pitkä mallipohja.

Lähteet ja lisätietoa

Lähteinä ovat olleet Oikeusministeriön Yhdistyslakiopas-verkkojulkaisu (30.9.2010) ja Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivut (11/2010). Lisämateriaalina on hyödynnetty OTM Juha Viertolan luentoa (8.11.2010). Nämä materiaalit ovat poistuneet verkosta, mutta tutustu seuraaviin:
Toiminnantarkastus yhdistyslaissa (6. luku, 38 a §)
Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivu toiminnnantarkastuksesta