Toimihenkilöliikkeen naiskuvat

Toimihenkilöliikkeen naiskuvat

Tässä julkaisussa tutkitaan TVK:n, STTK:n ja Akavan eli toimihenkilöjärjestöjen naiskuvaa ajanjaksolla 1954–2014. Tänä aikana naisten asema Suomessa sekä toimihenkilöliikkeessä on muuttunut varsin radikaalisti, erityisesti viimeisten vuosikymmenien aikana. Muutos on tapahtunut yhteiskunnan muuttuessa esimodernista maatalousvaltaisesta valtiosta nykyiseksi jälkimoderniksi palveluyhteiskunnaksi. TVK aktivoitui ensimmäisenä ja STTK sekä Akava ovat aktivoituneet asiassa vasta myöhemmin niiden jäsenistön naisvaltaistuessa. Tutkimus luotaa eri kysymyksiä tarkastellen naispuhunnan muutoksia ja tasa-arvotyön tilaa toimihenkilöiden keskusjärjestöissä niiden järjestölehtien puhuntaa analysoimalla.

Tutkimusta ovat rahoittaneet Suomen Kulttuurirahasto, Työsuojelurahasto ja Koneen säätiö.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.