Tasa-arvotyö toimihenkilöliikkeessä

Tasa-arvotyö toimihenkilöliikkeessä

Tasa-arvotyön toimintatavat ja rakenteet toimihenkilöliikkeessä -tutkimushankkeessa selvitettiin, millä tavoin naisten ja miesten välinen tasa-arvo ja palkkatasa-arvo on ymmärretty. Tutkimus on ensimmäinen, joka on tarkastellut toimihenkilöliikkeessä tehdyn tasa-arvotyön historiaa ja nykyisyyttä. Toimihenkilöliikkeellä tarkoitetaan palkansaajakeskusjärjestöjä Akavaa ja STTK:ta ja niiden liittoja sekä vuonna 1992 konkurssiin mennyttä Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliittoa (TVK) liittoineen.

Toimihenkilöliike näyttäytyy tasa-arvon edistäjänä, mutta myös esteitä ja hidasteita on ollut. Syynä tähän ovat olleet paitsi erilaiset jakolinjat, myös erot nais- ja miesvaltaisten liittojen toiminnassa. Liitot, joissa naisia on jäseninä enemmän kuin miehiä, ovat ajaneet palkkatasa-arvoa ja muita tasa-arvotyön päämääriä aktiivisesti. Tutkimushankkeen tarkasteluajanjakso ulottuu 1960-luvulta 2010-luvulle.

Tutkimuksen tekivät ja raportin kirjoittivat Anu-Hanna Anttila ja Ilkka Levä. Hankkeen rahoitti Työsuojelurahasto.

Lataa tutkimusraportti tästä.