Koronarajoitukset siirsivät Psykologiliiton valtuustokokoukset verkkoon – TJS Opintokeskus auttoi

Kuvituskuva tietokoneen näytöstä. Kuva Mohamed Hassan Pixabay

 

Keväällä, juuri ennen perinteistä yhdistysten kevätkokousaikaa, iski korona-epidemia Suomeen. Fyysisiä kokoontumisia rajoitettiin. Tässä vaiheessa monissa liitoissa alkoi pohdinta siitä, miten sääntömääräinen kokous voidaan verkossa järjestää ja mahdolliset äänestykset toteuttaa sääntöjen mukaisesti.

Tämä pohdinta käynnistyi myös Psykologiliitossa, jossa liittovaltuuston kokouksia ei ollut aiemmin toteutettu verkossa. Pääsihteeri Annamari Jokinen kääntyi TJS Opintokeskuksen puoleen.

- Kaipasimme apua erityisesti osallistujina olevien liittovaltuutettujen tekniseen ohjeistukseen ennen kokousta ja kokouksen aikana. Iso apu oli myös kokoukseen tulijoiden osallistumisoikeuden tarkistaminen. Lisäksi esitysmateriaalien tallennus etukäteen esityskoneelle sujuvoitti kokousta, kertoo Jokinen.

- TJS:n palvelut olivat erittäin suureksi hyödyksi, kun nopealla aikataululla piti siirtää liittovaltuuston kokous verkkoon. Sain rauhassa hoitaa omaa tehtävääni kokouksen sihteerinä ja esittelijänä sekä puheenjohtajiston tukena, kun ei tarvinnut samalla huolehtia teknisistä järjestelyistä. Kokouksen osallistujat toimivat ohjeiden mukaan tekstikentän, mikrofonin ja kameran käyttämisessä, ja puheenvuoroja käytettiin yhtä vilkkaasti kuin normaalistikin.

Verkkokokouksissa äänestysten osalta on tärkeää, että äänioikeutettu antaa ääniä vain sallitun määrän ja että äänestäjän henkilöllisyys on tarkistettu. TJS Opintokeskuksen palvelussa osallistujille lähetetään sähköpostilla linkki äänestykseen ja sen lisäksi vielä tekstiviestinä varmennuskoodi, jolla äänestyslomakkeen saa auki. Psykologiliitossakin oli varauduttu suljettuun lippuäänestykseen henkilövaalissa, mutta sitä ei tarvittu.

Psykologiliitto on nyt järjestänyt sekä kevään että syksyn valtuustokokoukset verkossa TJS Opintokeskuksen avustuksella. Jokisen mukaan järjestelyt sujuivat hyvin ja osallistujat vaikuttivat tyytyväisiltä. Siitä huolimatta valtuuston verkkokokouksia ei todennäköisesti olla jatkamassa, elleivät viranomaismääräykset sitä edellytä.

- Liiton tärkeänä tehtävänä on tarjota jäsenille mahdollisuus tutustua toisiinsa ja vaihtaa ajatuksia vapaamuotoisemminkin kokoustauoilla ja ruokailujen aikana. Siksi fyysiset kokoukset ovat merkityksellisiä, toteaa Jokinen.

**************************************************************

Yhteistä työskentelyä ja tutustumista kokousten yhteyteen

Mikäli verkkokokouksia ja muita tapaamisia on jatkossakin pakko toteuttaa tai hyvänä vaihtoehtona järjestää, kannattaa miettiä, miten fyysisen tapaamisen tapaan verkostoituminen ja yhteisöllisyys saataisiin parhaalla tavalla toteutumaan.

TJS Opintokeskuksen pedagogiikan asiantuntijoita voi hyödyntää verkkokokousten oheisohjelman suunnitteluun niin, että tutustuminen ja yhdessä tekeminen onnistuu sujuvasti ja motivoivasti. Oheisohjelma voi esimerkiksi olla johonkin teemaan tutustumista ja käsitysten jakoa tai hyvinkin vapaamuotoista tutustumista.

Kysy ideoita asiantuntijoiltamme! Lähetä sähköpostia osoitteeseen toimisto@tjs-opintokeskus.fi, tai jollekin kouluttajistamme.

Julkaisuaika: 
Tiistai, joulukuu 15, 2020