Ajankohtaista

Ajankohtaista

20.10.2017
TJS Opintokeskus ja Maatalousyrittäjien eläkekassa (Mela) ovat yhteistyössä etsineet keinoja apurahatutkijoiden työhyvinvoinnin tukemiseen. Hankkeen loppuraportti tuloksineen on nyt julkaistu.
20.10.2017
Järjestöjä puhuttaa paljon EU:n uusi tietosuoja-asetus. TJS teki aiheesta yhteenvedon, mikä pohjautuu oikeusministeriön EU-erityisasiantuntija Anu Taluksen esitykseen.
11.09.2017
TJS:n kehittämisasiantuntija Sikke Leinikki on suorittanut ETUIn ja Ranskan Lillen yliopiston yhteisen kansainvälisen aikuiskouluttajan näyttötutkinnon.
07.09.2017
Vuoden Välkky -palkinnolla halutaan tuoda esiin ja palkita hyviä ammattiyhdistystoimintaa kehittäviä ideoita.

Seuraa SoMe:ssa

Ajankohtaista

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.