Ajankohtaista

Ajankohtaista

09.09.2019
The workbook on well-being at work for researchers with scholarship is now available in English.
04.09.2019
Ristiriitojen sovittelun taitoja tarvitaan työelämässä ja järjestötoiminnassa. TJS Opintokeskuksesta saa työyhteisösovittelijan tai koulutuksia aiheesta.
04.09.2019
TJS:n kehittämisasiantuntija Sikke Leinikki kokoaa ideoita alustatyöntekijöiden edunvalvontaan sekä kertaa, miten TJS on aihetta käsitellyt ja pohtii alustatyöntekijöiden sosiaaliturvan kehittämistä.
03.09.2019
TJS Opintokeskus on ollut Omaehtoisen Työllistymisen Tuki OTTY ry:n yhteistyökumppani työttömien valmennuksissa.

Seuraa SoMe:ssa

Ajankohtaista

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.