Ajankohtaista

20.10.2017
TJS Opintokeskus ja Maatalousyrittäjien eläkekassa (Mela) ovat yhteistyössä etsineet keinoja apurahatutkijoiden työhyvinvoinnin tukemiseen. Hankkeen loppuraportti tuloksineen on nyt julkaistu.
20.10.2017
Järjestöjä puhuttaa paljon EU:n uusi tietosuoja-asetus. TJS teki aiheesta yhteenvedon, mikä pohjautuu oikeusministeriön EU-erityisasiantuntija Anu Taluksen esitykseen.
11.09.2017
TJS:n kehittämisasiantuntija Sikke Leinikki on suorittanut ETUIn ja Ranskan Lillen yliopiston yhteisen kansainvälisen aikuiskouluttajan näyttötutkinnon.
07.09.2017
Vuoden Välkky -palkinnolla halutaan tuoda esiin ja palkita hyviä ammattiyhdistystoimintaa kehittäviä ideoita.
05.09.2017
Apurahatutkijoiden työhyvinvointihankkeessa on nyt vuorossa työhyvinvointia tukevat verkkoluennot.
15.08.2017
Koulutuksessa opitun avulla kehität niin osaamistasi kuin jaksamistasikin.
11.08.2017
Paljon hyvää oppia ja kokemusten jakoa tarjolla, tule mukaan!
29.06.2017
TJS Opintokeskus on suljettu heinäkuun. Hyvää kesää kaikille!
12.06.2017
Kauppatieteistä väitellyt hallintotieteen maisteri Suvituulia Taponen kertoi TJS:n luennolla tutkimuksestaan, jossa hän tarkasteli, onko ulkoistaminen ratkaisu julkisen palvelujohtamisen haasteisiin.
12.05.2017
Johtamisen asiantuntija Pauli Juuti kerää tapausesimerkkejä johtamista käsittelevään kirjaansa. Kerro hyviä ja/tai huonoja kokemuksiasi johtamisesta vapaamuotoisella tavalla.

Sivut

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.