Työsuojelu

Tarjoamme erityisesti henkisen työsuojelun kehittämiseen käytännön välineitä, joilla henkilöstö ja työnantaja voivat tehdä yhteistyötä työhyvinvoinnin parantamiseksi. Koulutuksemme, kehittämispalvelumme ja kehittämämme työsuojelun välineet auttavat eri toimijoita työpaikoilla, liitoissa ja yhdistyksissä parantamaan työhyvinvointia.

Koulutukset

Koulutamme esimiehiä, henkilöstön edustajia ja liittojen työntekijöitä ottamaan oman roolinsa työsuojelun kehittämisessä. Katso koulutukset henkilöstön edustajille ja liittojen henkilöstölle.

Työsuojelun kehittäminen

Työhyvinvoinnin kehittämisessä oleellista on työyhteisön jäsenten ottaminen mukaan kehittämiskohteiden määrittelyyn ja ratkaisujen etsimiseen.  Voimme toimia prosessin ohjaajina tai valmentajina. Valmentaja käy työpaikalla ja toimii työpaikan kehittämishankkeen tukijana ja tarvittaessa työrukkasena. 
 

Reilu Peli verkosto

Ylläpidämme Reilu Peli verkostoa, joka on suljettu oppimisympäristö ja vertaistukiverkosto ammattijärjestöjen asiantuntijoille, työsuojeluvaltuutetuille ja luottamusmiehille sekä muille henkilöstön edustajille. Verkoston tärkeimpiä tavoitteita on edistää henkilöstön edustajien yhteistyötä ja hyvinvointia. Verkoston sivuilla on muun muassa tietoa epäasiallisesta kohtelusta ja ennaltaehkäisystä, siellä voi anonyymisti kysyä apua muilta verkoston jäseniltä ja osallistua ajankohtaisiin webinaareihin. Verkostossamme on tällä hetkellä yli 500 jäsentä. Lue lisää Reilu Peli -sivulta

Materiaalit ja työvälineet työhyvinvoinnin kehittämisen tueksi

Olemme tuottaneet sekä sähköisiä että painettuja materiaaleja työhyvinvoinnin kehittämisen tueksi:

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.