Toiminta

Toiminta

Perustehtävän mukaisesti TJS Opintokeskuksen koulutus tukee toimihenkilöjärjestöjen sivistyksellisiä ja koulutuksellisia tavoitteita. Opintokeskuksen koulutusten ja palvelujen sisällöissä painottuvat yhdistystoiminnan ja työelämän kehittäminen sekä palkansaajajärjestöjen kansallinen ja kansainvälinen edunvalvonta. Visio tähtää siihen, että TJS Opintokeskus on asiantunteva ja uudistava järjestötoiminnan ja edunvalvonnan kehittämiskumppani toimihenkilöjärjestöjä koskevissa muutoksissa.

TJS Opintokeskuksen toiminta perustuu yhteisöllisyyteen ja osallistamiseen. Näin mahdollistetaan tiedon ja osaamisen jakaminen sekä vertaistuki. Vuoden 2019 toimenpiteistä kertoo toimintasuunnitelma.

TJS:n koulutukset lukuina

TJS Opintokeskus järjesti vuonna 2018 avoimia ja hankekoulutuksia 89, joihin osallistui lähes 1 900 henkilöä. TJS:n asiantuntija oli kouluttamassa 149 tilauskoulutuksessa, joihin osallistui 3 850 henkilöä. Kaiken kaikkiaan 238 koulutusta ja osallistujia 5 750.

TJS-tuki ammattijärjestöjen koulutuksiin

Valtion antamaa taloudellista tukea, TJS-tukea, jaettiin vuonna 2018 yhteensä 49 akavalaisen ja STTK-laisen liiton ja niiden alaisten yhdistysten järjestämiin 1 735 koulutukseen. Tunteja näissä koulutuksissa kertyi 15 520. Osallistujia oli noin 69 920. Tarkemmat tiedot vuosikertomuksen 2018 liitteinä.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.