Toiminta

Toiminta

Perustehtävän mukaisesti TJS Opintokeskuksen koulutus tukee toimihenkilöjärjestöjen sivistyksellisiä ja koulutuksellisia tavoitteita. Opintokeskuksen koulutusten ja palvelujen sisällöissä painottuvat yhdistystoiminnan ja työelämän kehittäminen sekä palkansaajajärjestöjen kansallinen ja kansainvälinen edunvalvonta. Visio tähtää siihen, että TJS Opintokeskus on asiantunteva ja uudistava järjestötoiminnan ja edunvalvonnan kehittämiskumppani toimihenkilöjärjestöjä koskevissa muutoksissa.

TJS Opintokeskuksen toiminta perustuu yhteisöllisyyteen ja osallistamiseen. Näin mahdollistetaan tiedon ja osaamisen jakaminen sekä vertaistuki. Vuoden 2020 toimenpiteistä kertoo toimintasuunnitelma. Kuvaus vuoden 2019 aikaansannoksista löytyy vuosikertomuksesta

TJS:n koulutukset lukuina

TJS Opintokeskus järjesti vuonna 2019 avoimia ja hankekoulutuksia 89, joihin osallistui 1 900 henkilöä. TJS:n asiantuntija oli kouluttamassa 84 tilauskoulutuksessa, joihin osallistui 2 330 henkilöä. Kaiken kaikkiaan 173 koulutusta ja osallistujia 4 230. Koulutukset on eritelty tarkemmin vuosikertomuksessa (ks. yllä).

TJS-tuki ammattijärjestöjen koulutuksiin

Valtion antamaa taloudellista tukea, TJS-tukea, jaettiin vuonna 2019 yhteensä 47 akavalaisen ja STTK-laisen liiton ja niiden alaisten yhdistysten järjestämiin 1 747 koulutukseen. Tunteja näissä koulutuksissa kertyi 15 881. Osallistujia oli 64 850. Katso tarkemmat kuvaukset koulutuksista keskusjärjestöittäin ja liitoittain.

Vuonna 2019 kerättiin yli kuusi tuntia kestävien koulutusten osallistujien taustatietoja. Yksittäisiä osallistujia oli 29 700 (osallistuja on voinut osallistua useaan koulutukseen). Näistä osallistujista naisia oli 72%. Eniten osallistujia oli 45-49 sekä 50-54 -vuotiaissa. Katso tilastot taustatiedoista.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.