Tietosuojatiedote

Tietosuojatiedote

TJS Opintokeskuksen ylläpitämistä rekistereistä on tehty EU:n tietosuoja-asetuksen ja henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaiset selosteet. Selosteet on tehty eri toimintojen mukaisesti.

  1. Koulutuksiin ilmoittautuneiden rekisteriseloste
  2. Julkaisujen tilaajien rekisteriseloste
  3. Viestinnän vastaanottajien ja TJS-tuen hakijoiden rekisteriseloste
  4. Moodle-oppimisympäristöön ilmoittautuneiden rekisteriseloste

 

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.