Hallinto

Hallinto

TJS Opintokeskuksen johtokunnassa ja sitä ylläpitävässä Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry:n liittohallituksessa istuu Akavan ja STTK:n valitsemia jäseniä. Paikkamäärä jakautuu keskusjärjestöihin kuuluvien liittojen yhteenlasketun jäsenmäärän mukaan. Puheenjohtajuus vaihtuu vuorovuosittain Akavan ja STTK:n välillä. Ylintä päätösvaltaa käyttää kerran vuodessa kokoontuva edustajakokous. Hallinnon jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä ovat:

I puheenjohtaja Jaana Ignatius (Akava) ja II puheenjohtaja Juska Kivioja (STTK)

  • Riitta Silvonen (OAJ) Riina Mäkelälammi (OAJ)
  • Satu Sahla-Juvankoski (Akavan Erityisalat) Katariina Styrman (YTN) 
  • Jarmo Niskanen (JUKO) Outi Parikka (Agronomiliitto)
  • Johanna Hristov (Loimu) Henna Hirvonen (Tradenomit)
  • Maiju Toivonen (Tehy) Riina Nousiainen (STTK) 
  • Tiina Kiuru (Ammattiliitto Pro) Ilona Snellman (MVL)
  • Mika Periaho (Jyty) – Jani Akkanen (METO)
  • Tiina Pendolin (SuPer) Ilona Lehmus (Kirkon alat)