TJS-stöd för utbildning

TJS-stöd för utbildning

STTK:s och Akavas föreningar och förbund kan söka statsstöd för sådana kostnader som förorsakas av anordnade utbildningar. Statsstödet hör till det stöd åt fria folkbildningsarbetet, som undervisnings- och kulturministeriet beviljar.

Stödet beviljas för vägledande inlärning, såsom närundervisning, nätundervisning, seminarier, föreläsningar (även medlemskvällarnas informationstillfällen och grupparbeten), guidade besök och studieresor. Stöd beviljas inte för möten och nöjesevenemang.

Lösenord och rådgivning fås från TJS-studiecentralen. Kontakta Inka Ukkola, inka.ukkola@tjs-opintokeskus.fi, tel. 050 541 9328.