TJS-stöd

TJS-stöd

STTK:s och Akavas föreningar och förbund kan söka statsstöd för sådana kostnader som förorsakas av anordnade utbildningar. Statsstödet hör till det stöd åt fria folkbildningsarbetet, som undervisnings- och kulturministeriet beviljar.
Stödet beviljas för vägledande inlärning, såsom närundervisning, nätundervisning, seminarier, föreläsningar (även medlemskvällarnas informationstillfällen och grupparbeten), guidade besök och studieresor samt studiecirklar. Stöd beviljas inte för möten och nöjesevenemang.

Lösenord och rådgivning fås gratis från TJS-studiecentralen. Kontakta Inka Ukkola
 

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.