Miten haen TJS-tukea?

Miten haen TJS-tukea?

Hae TJS-tukea verkkopalvelussa täysin sähköisesti. Jos järjestölläsi ei vielä ole tunnuksia palveluun, lataa tunnuksenhakulomake, täytä ja tulosta se ja lähetä allekirjoitettuna meille TJS:ään.

Tukihakemukseen tulee liittää:

  • koulutusohjelma
  • osallistujalista ja
  • kopiot koulutuksen laskuista, jollei yhdistys ole tehnyt kuitittomuussopimusta

Kuitittomuussopimus tarkoittaa, että koulutustilaisuuden järjestäjän ei tarvitse lähettää TJS-tukihakemukseen liittyvät kuitteja, mutta alkuperäiset tositteet on säilytettävä kirjanpitolain edellyttämällä tavalla. TJS Opintokeskuksella on oikeus tarvittaessa saada tarkistusta varten tositejäljennökset erikseen ilmoittamistaan koulutustilaisuuksista. Sopimus voidaan solmia yhdistyksen kanssa, joka pitää kirjanpitonsa palkatulla henkilökunnalla tai käyttää tilitoimistoa.

Mikäli eri organisaatiot järjestävät yhteistä koulutusta, osapuolet sopivat keskenään mikä organisaatio hakee TJS-tuen. Samaan koulutukseen ei myönnetä kahta tukea.

Osallistujien taustatietojen keruu vuonna 2019

Vuoden 2019 TJS-tuen haussa erityispiirre on, että yli kuuden opetustunnin kestävistä koulutuksista vaaditaan opiskelijoiden taustatietoja. Taustatietojen keruuseen velvoittaa Tilastokeskus, joka on saanut toimeksiannon Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Taustatietoja ovat sukupuoli, ikäryhmä, koulutusaste, pääasiallinen toiminta ja äidinkieli.

Olemme koonneet esittelydiat, joissa avataan asiaa. Dioihin lisätään pian myös puhe, jolloin pääsee vielä paremmin selville, mistä uudistuksessa on kyse.

Hakuaika

Hae tukea kahden kuukauden sisällä koulutustilaisuuden päättymisestä. Joulukuun tilaisuuksien tuki haetaan viimeistään tammikuun loppuun mennessä.

Verkkopalvelun käytön harjoittelu

Tarjoamme maksuttomasti koulutusta TJS-tuen hakemiseen käyttäjätunnuksen hankkineille. Verkkolomakkeen käyttöä  on myös mahdollista harjoitella testitunnusten avulla. Pyydä testitunnukset assistenteiltamme, osoitteesta toimisto(ät)tjs-opintokeskus.fi

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.