Mikä on TJS-tuki?

Mikä on TJS-tuki?

TJS-tuki on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää taloudellista tukea koulutusten järjestämiseen. Välitämme tukea Akavan ja STTK:n ja niiden liittojen, yhdistysten, ammattiosastojen ja piirien koulutuksiin ja opintokerhoihin.

Koulutusten tuki

Myönnämme TJS-tukea ohjatun opetuksen järjestämiseen:

  • luennot, seminaarit
  • ohjattu ryhmätyöskentely
  • verkkokoulutus
  • jäseninfot
  • yritysvierailut
  • opintomatkat

Tuki määräytyy opetustuntien, menojen ja osallistujamäärän mukaan. Lue TJS-tuen tarkempi esittely TJS-tukiohjeesta tai katso video.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.