TJS Opintokeskus
TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n yhteinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskus

Kuvituskuva, jossa henkilöiden kämmenet muodostavat piirin.
TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n yhteinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

 

Koulutustemme ja palvelujemme sisällöissä painottuvat yhdistystoiminnan ja työelämän kehittäminen sekä palkansaajajärjestöjen kansallinen ja kansainvälinen edunvalvonta.

Visiomme 2030 mukaisesti TJS Opintokeskuksen ja akavalaisten ja STTK:laisten jäsenjärjestöjen yhteistyön tuloksena ammattiliittojen järjestäytymisaste on vahva ja niiden järjestötoiminta on vetovoimaista. Liitot ovat uudistumiskykyisiä ja pystyvät vastaamaan työelämän ja toimintaympäristön synnyttämiin muutostarpeisiin. Liitoilla ja keskusjärjestöillä on oikeutettu ja vahva asema yhteiskunnallisessa ja työmarkkinapoliittisessa vaikuttamisessa. Tutustu koko strategiaamme tästä.

Toimintamme perustuu yhteisöllisyyteen ja osallistamiseen. Näin mahdollistetaan tiedon ja osaamisen jakaminen sekä vertaistuki. Lue vuoden 2021 toimintasuunnitelma, niin tiedät mitä olemme tekemässä, tai tarkista vuoden 2020 vuosikertomuksesta aikaansaannoksiamme.

TJS Opintokeskuksen koulutukset lukuina

TJS Opintokeskus onnistui korona-vuonna 2020 säilyttämään koulutustensa luku- ja osallistujamäärän siirtämällä koulutuksia verkkoon. Sen sijaan tunnit vähenivät 630 tunnista 380 tuntiin verrattaessa vuoteen 2019. Avoimia koulutuksia vuonna 2020 toteutui 78 ja niissä osallistujia oli reilut 2 300 henkeä. Edellisenä vuonna vastaavat luvut olivat oli 84 ja vajaa 1 700. Tilauskoulutuksia tehtiin 86 ja niissä oli osallistujia runsaat 2 300. Vastaavasti edellisenä vuonna 84 koulutusta ja 2 300 osallistujaa.

Paljon työllistivät myös verkko-ohjaukset. Se tarkoittaa koulutus- ja kokouspalvelua, jossa tarjotaan alusta järjestämiseen ja samalla tekninen teki.Verkkokokousten osalta tarvittaessa myös äänestyspalvelu. Verkko-ohjauksia tehtiin 76, joista vuosikokousjärjestelyjä niin liitoille kuin työttömyyskassoillekin oli 12.

TJS-tuki ammattijärjestöjen koulutuksiin

Korona-epidemia näkyy vahvasti vuoden 2020 koulutustilastossa. Liitot peruivat lähikoulutuksia, ja vähitellen siirsivät koulutuksia, tai osan niistä verkkoon. Vuoden 2020 aikana koulutuksia kertyi 855, kun vuonna 2019 niitä oli 1747. Opetustunteja kertyi vastaavasti 6 500, kun edellisenä vuonnä päästiin 15 900 tuntiin.