TJS Opintokeskus

TJS Opintokeskus

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n yhteinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio. TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.

Perustehtävä ja visio vuoteen 2018

TJS Opintokeskuksen visio tähtää siihen, että TJS on luotettava ja asiantunteva järjestötoiminnan ja edunvalvonnan kehittämiskumppani. Perustehtävän mukaisesti TJS Opintokeskuksen koulutus tukee toimihenkilöjärjestöjen sivistyksellisiä ja koulutuksellisia tavoitteita. Opintokeskuksen koulutuksen  sisällöissä painottuvat järjestötoiminnan ja työelämän kehittäminen sekä palkansaajajärjestöjen kansallinen ja kansainvälinen edunvalvonta.

TJS Opintokeskuksen yhteiskunnallinen tehtävä kumpuaa sen taustajärjestöjen tehtävästä: Opintokeskuksen merkitys ja toiminnan vaikuttavuus näkyvät siinä, kuinka hyvin se vastaa omien taustajärjestöjensä tarpeisiin ja vahvistaa niiden roolia toimintakenttää yhdistävästi. Vuoden 2018 toimenpiteistä kertoo toimintasuunnitelma.

TJS:n koulutukset lukuina

TJS Opintokeskus järjesti vuonna 2017 avoimia ja hankekoulutuksia 116, joihin osallistui 2 000 henkilöä. Tilauskoulutuksia TJS järjesti 105, joihin osallistui 2 660 henkilöä. Kaiken kaikkiaan 221 koulutusta ja osallistujia 4 660.

Akavalaisten ja STTK-laisten liittojen koulutus

Valtion antamaa taloudellista tukea, TJS-tukea, jaettiin vuonna 2017 yhteensä 47 liiton ja niiden alaisten yhdistysten järjestämiin 1 750 koulutukseen. Tunteja näissä koulutuksissa kertyi 16 650. Osallistujia oli noin 62 000. Katso tarkempia tietoja vuosikertomuksen 2017 liitteistä.

Hallinto

Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry:n liittohallituksessa ja TJS Opintokeskuksen johtokunnassa istuu Akavan ja STTK:n valitsemia jäseniä. Puheenjohtajuus vaihtuu vuorovuosittain Akavan ja STTK:n välillä. Liittohallituksen/johtokunnan jäsenet vuonna 2018

I puheenjohtaja Kristiina Kokko (Akava)
II puheenjohtaja Juska Kivioja (STTK)

Liittohallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä:

Kaj Raiskio (Akava/OAJ) Pekka Silkosuo (Akava/OAJ)
Satu Sahla-Juvankoski (Akava/ Akavan Erityisalat) Johanna Hristov (Akava/Loimu)
Jarmo Niskanen (Akava/JUKO) Leena Kemppainen (Akava/Talentia)
Kosti Hyyppä (Akava/Suomen Ekonomit) Raija Pyykkö (Akava/Professoriliitto)
 
   
Maiju Toivonen (STTK/Tehy) Timo Nousiainen (STTK/Pardia)
Tiina Kiuru (STTK/ Ammattiliitto Pro) Mikael Gerkman (STTK/VvL)
Tiina Pendolin (STTK/SuPer) Juha Simell (STTK/Ammattiliitto Nousu)
Mika Periaho (STTK/Jyty) Paula Antell (STTK/Kirkon Alat)

 

Tietosuojatiedote

Olemme tehneet asiakkaiden tietojen käsittelystä rekisteriselosteet. Lue selosteet sivulta tietosuojatiedote.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.