TJS Opintokeskus

TJS Opintokeskus

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n yhteinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio. TJS Opintokeskuksen virallinen ylläpitäjä on Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä Akava ja STTK ovat.

TJS Opintokeskus kuuluu muiden opintokeskusten kanssa vapaan sivistystyön toimialaan. Koulutusta järjestetään vapaamuotoisesti lähellä osallistujia ja opiskelu pohjautuu omaehtoisuuteen, osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen. Koulutus ei johda tutkintoon, mutta koulutuksessa hankittua osaamista voidaan kuitenkin hyväksyä osaksi muiden oppilaitosten tutkintoon johtavaa koulutusta.

Opintokeskusten tehtävän määrittää laki vapaasta sivistystyöstä. Lain ja elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta opintokeskukset tukevat

  • yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä,
  • yksilöiden kykyä toimia yhteisöissä sekä
  • kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa.

Opintokeskuksilla on sivistyksellinen rooli. Koulutuksen ohella myös TJS Opintokeskus tuottaa kulttuuritoimintaa.

Toimintaa rahoittaa osittain opetus- ja kulttuuriministeriö. Opintokeskusten järjestämän koulutuksen kustannuksista noin 34 % rahoitetaan valtion tuella. Loput kustannukset maksetaan järjestöjen omalla rahoituksella.

Vapaan sivistystyön toimialaan kuuluvat opintokeskusten lisäksi kansalais-, kansan- ja työväenopistot. Opintokeskuksia on yhteensä 12. Niiden ylläpitäjiä ovat järjestöt - kansalaisjärjestöt, puolueet ja ammattiliitot.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.