TJS Opintokeskus
TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n yhteinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskus

Kuvituskuva, jossa henkilöiden kämmenet muodostavat piirin.
TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n yhteinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

 

Koulutustemme ja palvelujemme sisällöissä painottuvat yhdistystoiminnan ja työelämän kehittäminen sekä palkansaajajärjestöjen kansallinen ja kansainvälinen edunvalvonta.

Visiomme 2030 mukaisesti TJS Opintokeskuksen ja akavalaisten ja STTK:laisten jäsenjärjestöjen yhteistyön tuloksena ammattiliittojen järjestäytymisaste on vahva ja niiden järjestötoiminta on vetovoimaista. Liitot ovat uudistumiskykyisiä ja pystyvät vastaamaan työelämän ja toimintaympäristön synnyttämiin muutostarpeisiin. Liitoilla ja keskusjärjestöillä on oikeutettu ja vahva asema yhteiskunnallisessa ja työmarkkinapoliittisessa vaikuttamisessa. Tutustu koko strategiaamme tästä.

Toimintamme perustuu yhteisöllisyyteen ja osallistamiseen. Näin mahdollistetaan tiedon ja osaamisen jakaminen sekä vertaistuki. Lue vuoden 2021 toimintasuunnitelma, niin tiedät mitä olemme tekemässä, tai tarkista vuoden 2019 vuosikertomuksesta aikaansaannoksiamme.

TJS Opintokeskuksen koulutukset lukuina

Järjestimme vuonna 2019 avoimia ja hankekoulutuksia 89, joihin osallistui 1900 henkilöä. TJS:n asiantuntija oli kouluttamassa 84 tilauskoulutuksessa, joihin osallistui 2 330 henkilöä. Kaiken kaikkiaan 173 koulutusta ja osallistujia 4 230. Koulutukset on eritelty tarkemmin vuosikertomuksessa (ks. yllä).

TJS-tuki ammattijärjestöjen koulutuksiin

Valtion antamaa taloudellista tukea, TJS-tukea, jaettiin vuonna 2019 yhteensä 47 akavalaisen ja STTK-laisen liiton ja niiden alaisten yhdistysten järjestämiin 1 747 koulutukseen. Tunteja näissä koulutuksissa kertyi 15 881. Osallistujia oli 64 850. Katso tarkemmat kuvaukset koulutuksista keskusjärjestöittäin ja liitoittain.

Vuonna 2019 kerättiin yli kuusi tuntia kestävien koulutusten osallistujien taustatietoja. Yksittäisiä osallistujia oli 29 700 (osallistuja on voinut osallistua useaan koulutukseen). Näistä osallistujista naisia oli 72%. Eniten osallistujia oli 45-49 sekä 50-54 -vuotiaissa. Katso tilastot taustatiedoista.