TJS Opintokeskus

TJS Opintokeskus

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n yhteinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio. TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.

Perustehtävä ja visio vuoteen 2023

TJS Opintokeskuksen visio tähtää siihen, että TJS Opintokeskus on asiantunteva ja uudistava järjestötoiminnan ja edunvalvonnan kehittämiskumppani toimihenkilöjärjestöjä koskevissa muutoksissa. Perustehtävän mukaisesti TJS Opintokeskuksen koulutus tukee toimihenkilöjärjestöjen sivistyksellisiä ja koulutuksellisia tavoitteita. Opintokeskuksen koulutusten ja palvelujen sisällöissä painottuvat yhdistystoiminnan ja työelämän kehittäminen sekä palkansaajajärjestöjen kansallinen ja kansainvälinen edunvalvonta.

TJS Opintokeskuksen toiminta perustuu yhteisöllisyyteen ja osallistamiseen. Näin mahdollistetaan tiedon ja osaamisen jakaminen sekä vertaistuki. Vuoden 2019 toimenpiteistä kertoo toimintasuunnitelma.

TJS:n koulutukset lukuina

TJS Opintokeskus järjesti vuonna 2018 avoimia ja hankekoulutuksia 89, joihin osallistui lähes 1 900 henkilöä. TJS:n asiantuntija oli kouluttamassa 149 tilauskoulutuksessa, joihin osallistui 3 850 henkilöä. Kaiken kaikkiaan 238 koulutusta ja osallistujia 5 750.

Akavalaisten ja STTK-laisten liittojen koulutus

Valtion antamaa taloudellista tukea, TJS-tukea, jaettiin vuonna 2018 yhteensä 49 liiton ja niiden alaisten yhdistysten järjestämiin 1 735 koulutukseen. Tunteja näissä koulutuksissa kertyi 15 520. Osallistujia oli noin 69 920. Tarkemmat tiedot vuosikertomuksen 2018 liitteinä.

Hallinto

Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry:n liittohallituksessa ja TJS Opintokeskuksen johtokunnassa istuu Akavan ja STTK:n valitsemia jäseniä. Puheenjohtajuus vaihtuu vuorovuosittain Akavan ja STTK:n välillä. Ylintä päätösvaltaa käyttää kerran vuodessa kokoontuva edustajakokous.

Hallinon kokousajat syksyllä 2019 ovat keskiviikko 25.9. klo 13.30 ja torstai 17.10. klo 13.30.
Edustajakokous pidetään keskiviikkona 27.11.2019 klo 13.30 ja uuden liittohallituksen järjestäytymiskokous tiistaina 17.12.2019 klo 11.00.

Liittohallituksen/johtokunnan jäsenet vuonna 2019
I puheenjohtaja Juska Kivioja (STTK)
II puheenjohtaja Kristiina Kokko (Akava)

Liittohallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä:

Kirsti Hietaranta (Akava/OAJ) Pekka Silkosuo (Akava/OAJ)
Satu Sahla-Juvankoski (Akava/ Akavan Erityisalat) Johanna Hristov (Akava/Loimu)
Jarmo Niskanen (Akava/JUKO) Raija Pyykkö (Akava/Professoriliitto)
Samuli Myllyharju (Akava/MMA)

Henna Hirvonen (Akava/TRAL)

   
Maiju Toivonen (STTK/Tehy) Mika Periaho (STTK/Jyty)
Tiina Kiuru (STTK/ Ammattiliitto Pro) Tiina Pendolin (STTK/SuPer)
Juha Simell (STTK/Ammattiliitto Nousu) Soile Lindsted (STTK/ERTO)
Mikael Gerkman (STTK/VvL) Varajäsen siirtynyt kesken kauden toiseen keskusjärjestöön

 

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.