Reilu Peli -koulutukset

Reilu Peli -koulutukset

Reilu Peli 1 – Työvälineitä henkilöstön edustajalle ristiriitatilanteisiin

Koulutus on tarkoitettu työsuojeluvaltuutetuille, luottamusmiehille, työsuojeluasiamiehille, yt-edustajille ja työsuojelutoimikuntien jäsenille.
Koulutuksessa opit käyttämään työvälineitä, joiden avulla koko henkilöstö voi osallistua työpaikan työsuojelun kehittämiseen. Välineiden avulla työsuojelua tehdään työnantajan ja henkilöstön yhteistyönä. Opit myös ratkomaan ristiriitatilanteita, jotka ovat tämän päivän työelämästä.

Koulutuksessa varmistut lisäksi omasta ja muiden toimijoiden tehtävästä epäasiallisen kohtelun tilanteiden selvittelyssä. Opit myös ymmärtämään, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että työpaikalla käyttäydytään epäasiallisesti. Osallistujilla on mahdollisuus tuoda omat työelämän kokemuksensa esille ja oppia muilta koulutuspäivien aikana. Koulutukseen sisältyy Reilu Peli -käsikirja, josta löytyy työvälineitä työpaikan työsuojelutoimintaan.

Reilu Peli 2 – Työvälineitä ristiriitatilanteisiin esimiehelle

Samansisältöinen koulutus kuin edellä, mutta suunnattu nimensä mukaisesti esimiehille.

Tiedustelut: Päivi Lohi-Aalto tai Leo Junno

Reilu Peli -valmentaja

Koulutuksessa valmennetaan osallistujia toimimaan Reilun Pelin valmentajina. Koulutuksessa opit ohjaamaan työpaikan työhyvinvoinnin kehittämistä. Suosittelemme, että suoritat aluksi Reilu Peli 1 tai 2 -koulutuksen, jolloin sinulla on jo käsitys siitä, mihin Reilu Peli -työskentelyllä pyritään.

Reilu Peli -vertaistukitoiminta

Vertaistukitoiminta on tarkoitettu henkilöstön edustajille, ammattijärjestöjen aktiivitoimijoille, esimiehille tai henkilöstölle. Tarkoituksena on, että laadimme yhdessä osallistujien kanssa vertaistukiohjelman, jonka jälkeen osallistujat ratkovat yhdessä työhyvinvoinnin parantamiseen ja ristiriitojen selvittelyyn liittyviä ongelmia. Suosittelemme ennen vertaistukitoiminnan aloittamista Reilu Peli 1 tai 2 -koulutuksen käymistä tai muuta peruskoulutusta aiheesta. TJS Opintokeskus järjestää vertaistukitoimintaa itse, mutta lisäksi toiminnan järjestämistä voi tilata erikseen.

Reilu Peli -työyhteisökoulutus

TJS Opintokeskus toteuttaa tilauksesta työyhteisökoulutuksia, joissa nostetaan työyhteisön henkiset kuormitustekijät esille ja opitaan toimimaan ristiriitatilanteissa. Koulutuksessa voidaan myös tarpeiden mukaan laatia työyhteisölle yhdessä työskentelyä tukevat pelisäännöt tai työyhteisön toimintaohjeet sekä asiallisen käyttäytymisen malli. Koulutus voidaan toteuttaa päivän pituisena tai osissa esimerkiksi kolmen tunnin jaksoissa. Nimensä mukaisesti koulutus on tarkoitettu koko työyhteisölle.
 

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.