Opas minisite block

Yksilön vaikuttamiskeinot

Yksilön vaikuttamiskeinot

Ammattiyhdistyksen jäsenellä on monia vaikuttamisen keinoja. Olet varmasti jo vaikuttanut huomaamattasi monella tapaa:

Jäsenyys ammattiyhdistyksessä: Tärkein vaikuttamisen valinta ja perusta on liittyminen ammattiyhdistyksen jäseneksi. Mitä enemmän yhdistyksellä on jäseniä, sitä enemmän sillä on vaikutusvaltaa. Etenkin ammattiyhdistysliikkeen vaikutusvalta perustuu siihen, kuinka kattavasti alalla työskentelevät tai alalle koulutetut siihen kuuluvat. Jäsenmaksun maksaminen on aktiivista valintaa!

Henkilöstön edustajien äänestäminen: Työpaikoilla vaikutetaan äänestämällä työntekijöiden edustajia. Äänestämällä työsuojeluvaltuutettua, luottamusmiestä tai puheenjohtajaa annat tukesi mieleiselle ehdokkaalle. Voit selvittää ehdokkaasi näkemyksiä ottamalla häneen suoraan yhteyttä tai tutustumalla muutoin hänen toimintaansa.

Yhdistyksen jäsenkyselyt: Yhdistykset kysyvät jäsentensä mielipiteitä aidosta kiinnostuksesta: mitä paremmin jäsenten toiveet tunnetaan, sitä paremmin niihin voidaan vastata. Palautteen ja vinkkien antaminen ylipäätään on myös arvokas asia yhdistykselle. 

Aktiivitoimijuus: Vaativa ja palkitseva tapa vaikuttaa on lähteä mukaan yhdistyksen toimintaan. Kun osallistut jäseniltoihin tai virkistysretkiin tai yhdistyksen organisoimaan mielenilmaisuun, toimit yhdistyksen päämäärien edistämiseksi. Osallistuessasi yhdistät eri toimijoita toisiinsa ja yhdistykseen, innostat ja virkistät itseäsi ja muita. Jäsenen kannalta ammattiyhdistystoiminta näkyy ja tuntuu sosiaalisissa tapahtumissa.

Ehdolle hallitukseen: Voit asettautua ehdolle yhdistyksen hallitukseen. Hallitustyöskentely avaa uusia polkuja vastuulliseen vaikuttamiseen. Perehdy roolisi vaatimuksiin, yhdistyksen tavoitteisiin ja suunnitelmiin ja innostu yhteistyöstä hallituksen kanssa. Sinun kannattaa jo ehdokasvaiheessa harjoitella kertomaan jäsenille ja muille uteliaille noin minuutissa, mitä yhdistyksesi tekee, mitkä ovat toiminnan keskeiset tavoitteet ja arvot jäsenistön kannalta ja mikä on oma antisi yhdistykselle. Osaathan antaa keskeisistä toiminnoista pari esimerkkiä? Tämä on paitsi ehdokaskampanjointia, myös yhdistyksen imagon luomista ja loistavaa jäsenhankintaa, haluathan itsekin kuulua yhdistykseen, jonka hallituksen jäsenet kuvaavat toimintaansa päämäärien ja selkeiden käytännön toimien avulla.

Edustajana toimielimessä: Voit vaikuttaa myös toimimalla yhdistyksen edustajana jossakin toimielimessä, esimerkiksi aluetoimikunnassa, ammattiliitossa, alueesi TE-keskuksen neuvottelukunnassa tai EU:n alueella toimivassa toimielimessä. Edustajana tuot taustaryhmäsi osaamisen ja ideat osaksi yhteiskunnallista päätöksentekoa ja pääset mukaan kehittämään työoloja ja työn tekemisen ehtoja.