Opas minisite block

Vaikuttaminen

Vaikuttaminen

Vaikuttaminen on valitun asian edistämistä ja/tai julkiseen päätöksentekoon vaikuttamista. Vaikuttaminen tarjoaa osallisuuden ja onnistumisen kokemuksia, yhteisyyden tunnetta ja aitoja mahdollisuuksia puuttua maailman menoon.

Yhteiskunnallisten päätösten syntyminen lähtee useimmiten siitä, että asia ensin nousee keskusteluun ja siitä poliittiseen päätöksentekoon. Valmistelussa virkamiehet muotoilevat päätösideat ja poliittiset päättäjät tekevät tältä pohjalta kaikkia sitovia päätöksiä.

Vaikuttajana olet päättänyt, mihin haluat vaikuttaa ja miten, mitä haluat edistää tai vastustaa tai kenelle haluaa valtaa antaa. Yhdistys päättää vaikuttamisen tavoitteet ja keinot yhdessä. Vaikuttamisessa auttaa, jos tunnet oikeutesi vaikuttajana. Suomen perustuslaissa todetaan, että ”kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristön kehittämiseen”. Keskeisimpiä oikeuksia ovat sananvapaus, mielipiteenvapaus, oikeus kuulua järjestöihin ja painostusryhmiin sekä oikeus äänestää.

Vaikuttaminen voidaan jakaa yksilön ja yhdistyksen vaikuttamiseen. Molemmat voivat toimia aloitteen tekijänä, osallistua kuulemisiin tai antaa palautetta käsiteltävistä asioista. Molemmille vaikuttamisen keinot ja ajoitus ovat yhtä tärkeää. Tässä keskitymme yksilöön yhdistysvaikuttajana.