Opas minisite block

Vuositason suunnittelu

Vuositason suunnittelu

Hyviä suunnittelun välineitä ovat esimerkiksi:

Yhdistyksen tiesuunnitelma: Mitä haasteita meillä on ja mitkä ovat konkreettiset toimenpiteet niiden voittamiseksi? Kuka tekee ja vastaa? Milloin tekee? Kirjoita tietä kuvaavalle oikealle kaistalle jatkuva toiminta ja vasemmalle kaistalle kertaluontoiset toimenpiteet.

Vuosikalenteri tai vuosikello: Laadi sääntöjen pohjalta kalenteri siitä, mitä tehdään missäkin vaiheessa vuotta, kenen kanssa, kuka toimista vastaa ja miten niistä tiedotetaan jäsenille.

Prosessikaavio: Aloita kaavion laatiminen kirjaamalla missä olemme ja mitä aiomme tehdä sekä osalliset ja aikataulu. Kirjaa sitten ketkä tekevät ja mitä ja keneltä pyydetään kommentit. Tarvittavan kierrosmäärän jälkeen kokoa tulokset ja mieti jatkotoimet yhdessä hallituksen kanssa.

Toimintakertomus arviointivälineenä: Samalla kun kokoatte mitä tuli tehtyä, voitte verrata toteutunutta suunnitelmaan ja todeta, missä tehtiin toisin ja mitä tehtiin suunniteltua enemmän tai vähemmän. Maailma on harvoin niin vakaa, että toimintasuunnitelmaa pystyttäisiin toteuttamaan sellaisenaan.

Tärkeysjärjestys: Listaa tarvittavat tehtävät. Laita ne tärkeysjärjestykseen yhdessä hallituksen kanssa. Jakakaa tehtävät ja laatikaa tärkeille tehtäville aikataulu.

Työtehtävälista: Järjestäkää tehtävät järjestykseen esimerkiksi taulukkoon, jotta niiden etenemistä voi seurata.