Opas minisite block

Toiminnan kehittäminen

Toiminnan kehittäminen

Yhdessä suunnitteleminen on hauskaa ja palkitsee toimijat toiminnan tehostumisella. Käytä suunnittelun tukena ja tulena erilaisia välineitä. Yhteinen suunnittelu sitouttaa toimijat ja suunnitteluvälineiden käyttö helpottaa yhteistoimintaa ja pitää asiat sopivasti järjestyksessä.

Kokenutkin osaaja voi kehittyä, jos on valmis oppimaan muilta. Heittäydy rohkeasti ja avoimin mielin uuteen hallitukseen, juuri tässä hallituksessa osaamistasi arvostetaan.

Yhdistys tarvitsee toimiakseen yhteisen käsityksen siitä, mitä varten yhdistys on olemassa (missio), mitä se tavoittelee (visio) ja miten tavoitteeseen edetään (strategia). Strategian avulla yhdistys voi suunnata ja kehittää toimintaansa ja yrittää vaikuttaa aktiivisesti tulevaisuuteen. Strategiaan tiivistyy yhdistyksen toimijoiden näkemys siitä, keitä me olemme ja mihin olemme menossa.

Strategiatyön avulla yhdistys voi myös hahmottaa yleisten yhteiskunnallisten muutosten ja jäsenkunnan muutosten vaikutuksia omaan toimintaansa. Toimintaan voi tulla muutoksia ympäristön poliittisista, teknologisista, sosiaalisista, lakiin liittyvistä, taloudellisista tai ympäristöasioihin liittyvistä muutoksista (SLEPTE). Esimerkiksi jäsenkunnan ikääntyminen, toiminnan tai kokousten siirtyminen verkkoon, sukupuolijakauman muutokset ja muuttuvat suhteet muihin yhdistyksiin vaikuttavat toimintaan ja ne on hyvä käsitellä strategiaprosessin aikana. Isommissa yhdistyksissä pohditaan myös operatiivisen johdon ja luottamusjohdon roolit.