Opas minisite block

Tehtävänjaon periaatteet

Tehtävänjaon periaatteet

Hallituksen ei tarvitse tehdä kaikkea itse: se vastaa siitä, että kuhunkin tehtävään on nimetty ja ohjeistettu henkilö. Hallituksen tehtävä on valvoa, että nimetty henkilö toimii annettujen ohjeitten ja määräysten mukaisesti.

Kun hallitus jakaa tehtäviä, kannattaa varmistaa, että valitulla henkilöllä on intoa tehtävään sekä mahdollisuudet tehtävän hoitoon. Hallituksen jäsenen voi nimetä vaikkapa talousvastaavaksi, viestintävastaavaksi, jäsenvastaavaksi, virkistysvastaavaksi tai mökkivastaavaksi. Hänen tuekseen voi nimetä työryhmän, jossa on hallituksen ulkopuolisia jäseniä. Näin aktiivitoimijoiden piiriä voidaan laajentaa ja houkutella jäseniä mukaan toimintaan, joka heitä kiinnostaa, mutta ei vaadi sitoutumista hallitustyöskentelyyn.