Opas minisite block

Luottamus

Luottamus

Luottamus on yhteisen toiminnan perusta. Luottamus helpottaa toimintaa ja tiedon kulkua sekä uusien jäsenten ja toimijoiden saamista mukaan. Kun toimijat luottavat yhdistykseen ja toisiinsa, toiminta on tuloksellista ja tasa-arvoista eikä häiritseviä klikkejä synny.

Luottamus tarkoittaa tunnetta tai tietoa siitä, miten toinen tietyissä tilanteissa toimii. Tiedottamisen käytännöillä voi luoda kestävää pohjaa luottamukselle – tällöin yhdistys, järjestö tai yksilö kestää pienet kolhut. Luottamukseen voi syntyä särö, mutta se ei kokonaan katoa, jos perusta on kunnossa.

Luottamuksen rakentaminen alkaa ryhmäidentiteetin luomisesta. Luottamus ei synny itsestään eikä hetkessä ja yhdenkin jäsenen jatkuva epäily muiden osaamisen, harkintakyvyn tai halutun asenteen puutteesta heikentää yhdistystä. Auta siis yhdistystäsi säännöllisin välein määrittelemään, miksi se on olemassa ja mitä se tavoittelee.

Luottamusta edistävät yhdistyksen selkeät tavoitteet ja oikeudenmukaiset toimintatavat, myös verkostosta hyötymisen huomioiminen on tärkeää. Jäseniä hyödyttävät esimerkiksi tiedon saaminen ja jakaminen ja uuden oppiminen: muista kertoa ammattiliittojen saavutuksista! Tällöin jäsenet näkevät yhdistyksen toiminnan tavoitteet ja sen tuottamat hyödyt ja heillä on selkeä kuva siitä, mitä jäsenyys vaatii ja tarjoaa.

Luottamuksen rakentamiseen ja ylläpitoon tarvitaan säännöllisiä asiapitoisia tapaamisia, toki myös vapaamuotoisia virkistystilaisuuksia. Erityisen tärkeää on huolehtia siitä, että jäsenet pääsevät mukaan toimintaan ja heidän on mahdollista esittää ideoita, jotka huomioidaan toiminnassa. Esimerkiksi jäsenkyselyt ja koulutukset tarjoavat loistavan tilaisuuden mielipiteiden keräämiseen: muista kertoa jäsenille, miten mielipiteet on huomioitu! Luottamusta edistää myös avoin ja yhdistyksen tarkoitusta edistävä rahan käyttö. Avoimuus, tasapuolisuus ja päätöksenteon oikeudenmukaisuus säilyttää luottamuksellisen ilmapiirin.

Hallituksen jäsenenä lisäät luottamusta huolehtimalla osaltasi siitä, että otat selvää myös uusista asioista ennen kokouksia, kuuntelet jäseniä, osallistut mahdollisuuksien mukaan myös sosiaalisiin tilaisuuksiin ja keskustelet kaikkien kanssa tasapuolisesti. Varmistat luontevasti, että et yhdistyksen edustajana käytä resursseja omaksi hyödyksesi. Olet johdonmukainen ja toimit puheittesi ja vakaumuksesi mukaisesti. Huolehdithan edelleen siitä, että teet sovitut tehtävät, mutta yritä etsiä ratkaisuja myös tilanteissa, joissa jokin asia on jäänyt sinulta tai muilta tekemättä.