Opas minisite block

Ryhmänä

Ryhmänä

Jotta hallituksesi toimii ryhmänä, sinunkin kannattaa harjoitella yhdessä tekemisen taitoa. Yhdistys toimii juuri niin, kuin sen toimijat haluavat sen toimivan! Yhdessä tekeminen alkaa oman toiminnan tarkkailemisesta eli siitä, että tiedät itse, miten toimit ja mitä teet. Yhdistyksessä toimimista auttaa myös, jos tiedät, miten puhut ja miten puhetyylisi vaikuttaa toisiin. Yhtä tärkeää on se, että opettelet entistä keskittyneemmin kuuntelemaan hallitus- tai muuta keskustelukumppania tasaveroisena toimijana.

Yhdessä tekemistä helpottavat myös heti kauden alussa sovitut pelisäännöt tai toimintatavat. Sopikaa heti ensimmäisessä hallituksen kokouksessanne, miten te haluatte toimia. Pelisäännöissä voidaan sopia puheenvuorojen pyytämisestä, kokousten kestosta, viestinnästä, kännyköiden kiinnipitämisestä tai muista teidän toimintanne kannalta tärkeinä pitämistänne asioista.

Voitte laatia pelisäännöt esimerkiksi näin: Jakaantukaa kahteen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä siirtyy pöydän ulkopuolelle tuoliryhmään. He aloittavat keskustelun siitä, miten toimii mahdollisimman huono hallitus. Kun keskustelua on jatkunut noin kymmenen minuuttia, tämä ryhmä siirtyy pöydän ääreen ja toinen ryhmä tulee pöydän ulkopuolella oleville tuoleille. Nyt ulkopuolella istuvat kääntävät äskeisen ryhmän toimintatavat positiivisiksi. Puheenjohtaja toimii koko tehtävän ajan kirjurina ja kirjaa toisen ryhmä määrittelemät positiiviset toimintatavat näkyviin. Kun toinen ryhmä on lopettanut, kirjaukset käsitellään yhdessä.

Pelisääntöjen ja yksilöiden toiminnan rinnalla hallituksen kannattaa huolehtia siitä, että kaikki yhdistyksen jäsenet ja toimijat tuntevat toiminnan tavoitteet. On myös tärkeää järjestää avoimelle keskustelulle mahdollisuuksia. Kun tavoite on selvillä ja toiminta avointa, yhdistyksen toimijat pystyvät jatkuvasti kehittämään omaa ja yhteistä toimintaansa. Uutena jäsenenä voit tuoda uusia yhteistyön tapoja hallituksesi työskentelyyn.