Opas minisite block

Päätöksenteko

Päätöksenteko

Päätöksenteko yhdistyksessä on aika selkeä prosessi. Aluksi toimija havahtuu siihen, että jotain pitää tehdä. Seuraavaksi hän kertoo havahtumisestaan muille ja hallituksessa määritellään ongelma yhdessä. Tämän jälkeen kootaan käytössä olevat tiedot ja selvitetään ratkaisuvaihtoehdot. Tämä tulkinta- ja jäsentämisvaihe voi kestää pitkäänkin, mutta sen jälkeen hallitus päättää, mitä tehdään. Toteutusvaiheessa päätöstä myös arvioidaan. Jos päätös tai toteutus todetaan yhdessä huonoiksi, palataan analysoimaan tilannetta ja korjataan päätös. Mikäli päätös ja toimet olivat oikeat, mennään uuteen asiaan.

Päätöksentekoa kokouksissa auttaa huolellinen valmistelu, sujuva ja toista kunnioittava kokouskäytös ja toimiva kokoustekniikka. Puheenjohtaja vastaa siitä, että yhdistyksen päätöksenteko on oikeudenmukaista ja osallistujat tietävät, mistä puhutaan. Puhujat pysyvät asiassa ja noudattavat sovittuja toimintatapoja. Kokouksissa puheenjohtajan rooli tärkeä, mutta sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastajat ovat laillisuuden vartijoita.

Päätösasian tueksi voi laatia taulukon:
Mitä teemme I Tarkennetut vastuut I Viestintä I Seuranta I Arviointi

Kokouksissa jokainen osallistuja on asiantuntija ja vastuussa yhteistyön onnistumisesta. Hallituksen jäsenenä edistät päätöksentekoa, kun perehdyt asioihin etukäteen, muodostat alustavan oman näkemyksen keskustelemalla edustamasi ryhmän kanssa ja tuomalla tämän näkemyksen hallituksen keskusteluun. Hallituksessa kuuntelet huolellisesti muita puhujia ja avoimesti keskustellen muodostatte yhteisen näkemyksen ja teette päätöksen, johon kaikki hallituksen jäsenet voivat sitoutua. Luonnollisesti kirjaat itsellesi muistiin, mitkä tehtävät sovittiin sinun hoidettavaksesi.

Kokouksessa eri intressejä edustavista asiantuntijoista tehdään yhteistyötä tekevä ja päätöksiin sitoutunut oppiva organisaatio. Hallituksen kokoukset voidaan myös avata jäsenille, ja kutsua halukkaita mukaan ja pyytää jäseniltä ehdotuksia käsiteltävistä asioista. Kokousten ulkopuolinen aktiivisuus auttaa sinua omassa päätöksenteossasi. Kun keskustelet asioista jäsenten, varajäsenesi tai läheistesi kanssa, voit saada uusia näkökulmia ja oppia uutta. Samalla opit perustelemaan näkemyksesi.