Opas minisite block

Jälkihoito

Jälkihoito

Onnistuneen päätöksenteon viimeistelee huolellinen jälkihoito. Kun kokous on tehnyt päätöksiä, puheenjohtaja varmistaa, että niistä kerrotaan tasapuolisesti ja samaan aikaan kaikille asianosaisille.

Tiedotuksen ohella tarvitaan myös päätösten toteuttamista. Kun lähdet toteuttamaan päätöstä, varmista että asianosaiset tietävät päätöksen perustelut ja toiminnan tavoitteet. Näin sinun on helpompi saada osalliset mukaan päätöksen toteuttamiseen. Puheenjohtajana voit myös jakaa päätöksen toteuttamisen hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden kesken.

Joskus jälkihoito tarkoittaa sitä, että joudut kertomaan, miksi jokin asia meni toisin kuin päätettiin. Tällöin rehellisyys kannattaa! Kerro mitä yrititte ja miten. Jos haluat, esitä oma arviosi siitä, miksi ette päässeet haluttuun tulokseen, mutta älä syytä muita. Omista tunteista tai pettymyksistä saa kyllä kertoa.