Opas minisite block

Kokoukset

Kokoukset

Tarpeelliseksi ja hyödylliseksi koettu kokous synnyttää innostusta ja tunnetta vaikuttamisesta. Tämä tunne syntyy, kun tehdyt päätökset toteutetaan ripeästi ja kokouksessa ennakoidaan tulevia haasteita. Innostava kokous saa osanottajat sitoutumaan ja lujittaa ihmissuhteita, se vahvistaa osanottajien taitoja ja luottamusta sekä itseään että kanssaihmisiään kohtaan. Onnistunut kokous luo yhteisymmärryksen, jonka ansiosta osallistujat voivat tehdä itsenäisiä päätöksiä kokouksen jälkeen ja vähentää näin kokousten tarvetta. Onnistunut kokous luodaan huolellisella ja innostuneella valmistelulla!

Yhdistyksellä on päasiassa kahdenlaisia kokouksia: yhdistyksen kokouksia (vuosikokous tai kevät- ja syyskokous) sekä hallituksen kokouksia. Kokous kannattaa järjestää vain silloin, kun on tarkoitus tehdä päätöksiä. Muulloin voi kokoontua vaikkapa kahvin tai kävelyn äärellä.

Yhdistyksen kokoukset ovat sääntöjen määräämiä yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttäviä kokouksia, joissa käsitellään säännöissä mainitut asiat kuten toimintakertomus, tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen edelliseltä tilikaudelta sekä puheenjohtajan, hallituksen ja tilin- tai toiminnantarkastajan valinta, toimintasuunnitelma ja talousarvio. Hallituksen tärkeimmät ja aikaa vievimmät tehtävät ovat yhdistyksen kokouksen päätösten toteuttaminen ja käytännön yhdistysasioitten hoitaminen.

Päätöksenteon oikeudenmukaisuuteen kuuluvat avoimet, selkeät ja oikeudenmukaiset päätöksenteon prosessit tiedon keruusta päätöksen toimeenpanoon. Kaikilla jäsenillä on samanlainen ja yhtä suuri oikeus osallistua päätöksentekoon riippumatta asuinpaikasta, sukupuolesta, iästä, terveydentilasta tai kulttuuritaustasta. Naisen ja miehen, nuoren ja vanhan, maahanmuuttajan ja kantasuomalaisen äänet ovat täsmälleen yhtä suuret. Päätöksenteko on yhteisten asioiden hoitamista yhdessä!