Opas minisite block

Yhteistyö

Yhteistyö

Järjestötoiminta on vaikuttamista yhdessä. Annetaan jäsenille osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuus.

Hallituksen jäsenenä olet osaltasi vastuussa siitä, että yhdistyksesi muuntuu ja kehittyy toimintaympäristön kiihtyvän muutoksen mukana. Hyvä hallitus luotsaa yhdistyksen muutosten läpi ja tässä jokaisen hallituksen jäsenen rooli on merkittävä. Tutustu tämän osion kehittämisen välineisiin ja ota aktiivisesti selvää ympäristön tapahtumista. Hakeudu tilanteisiin, joissa saat jäseniltä suoraa palautetta hallituksen toiminnasta.

Paikallistasolla tehtävänä on seurata työpaikkojen toimintaa, puuttua epäkohtiin ja viedä niiden asioita tarvittaessa eteenpäin esimerkiksi työnantajalle, liittoon tai paikallisille päättäjille. Vaikuttavuus lisääntyy, jos se tehdään muiden ammattijärjestöjen kanssa yhteistyössä. Paikallistasolla on tärkeää myös vahvistaa jäsenten yhteenkuuluvuutta esimerkiksi tapaamisten kautta. Yhdistyksen edunvalvonta näkyy ja tuntuu sosiaalisissa tilaisuuksissa!

Hallituksen jäsenenä sinulta siis odottavat yhteydenpitoa jäsenet ja tukea ne ammattiyhdistystoimijat, jotka ovat tekemisissä suoraan jäsenten kanssa, esimerkiksi luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut. Kun yhteistyö henkilöstön edustajien ja ammattiyhdistyksen hallituksen välillä toimii, myös työntekijöiden etujen ajaminen työpaikoilla on linjakasta ja hyödyttää jäseniä. Tämä on järjestön toiminnan elinehto. Selvitä itsellesi, miten huolehdit viestinnästä taustaryhmäsi (esimerkiksi työpaikkasi liittoon kuuluvien jäsenten) kanssa ja miten varmistat henkilöstön edustajien tuen. Vinkkejä viestintään saa esimerkiksi tämän tietopaketin viestintäosiosta.