Opas minisite block

Ulkoinen viestintä

Ulkoinen viestintä

Ulkoinen viestintä tarkoittaa viestintää, joka on suunnattu muille kuin jäsenille. Sen tehtävänä on lisätä tietoisuutta yhdistyksen olemassaolosta eli tukea jäsenhankintaa, innostaa uusia toimijoita sekä luoda kysyntää yhdistyksen palveluille. Ulkoisella viestinnällä ylläpidetään mainetta ja rakennetaan eroa muihin yhdistyksiin. Tärkeä tavoite myös on luoda, kehittää ja ylläpitää hyviä suhteita ulkoisiin sidosryhmiin kuten päättäjiin, työnantajaan, mediaan ja muihin yhteistyökumppaneihin. Ulkoisen viestinnän avulla yhdistys kertoo toiminnastaan ja yrittää vaikuttaa toimintaympäristöönsä. Viestinnällä halutaan vahvistaa myönteistä suhtautumista yhdistyksen ajamia asioita kohtaan. Siksi ulkoinen viestintä kuuluu oleellisena osana yhdistyksen toimintaan.

Yhdistyksellä on käytössään kaikki ulkoisen viestinnän ja vaikuttamisen keinot. Yhdistys voi vaikuttaa median avulla, sidosryhmien - etenkin liiton - kautta ja niiden avulla, ja se voi vaikuttaa työnantajaan suoraan ja erilaisten toimikuntien kautta. Yhdistys voi vaikuttaa poliittisen päätöksenteon kautta tai vaikka tutkimuksen kautta. Yhdistys vaikuttaa myös lobbaamalla eli puhumalla asiastaan virallisten tapaamisten ulkopuolella.

Myös ulkoinen viestintä on ainakin osittain kaksisuuntaista. Jäsenet kuulevat viestejä ja palautetta yhdistyksen viestinnästä ja välittävät sitä toimijoille. Mediaseurantaa voi käyttää viestinnän onnistumisen seuraamisessa.