Opas minisite block

Viestintästrategia

Viestintästrategia

Viestintästrategia kertoo, mitkä ovat yhdistyksen viestinnälliset tavoitteet. Viestintästrategia ei ole erillinen linjaus, vaan tukee yhdistyksen toimintastrategiaa. Strategia on pidemmän aikavälin suunnitelma siitä, mihin ollaan menossa ja miten siihen päästään eli mitä toimenpiteitä painotetaan.

Viestintästrategia kertoo, mikä tai mitkä ovat yhdistyksen viestinnän perustehtäviä: jäsenviestintä, tunnettuuden lisääminen (jäsenhankinta), vaikuttaminen oman emoliiton piirissä, vaikuttaminen johonkin muuhun kohderyhmään vai mikä. Viestintästrategia määrittää myös, mitkä ovat halutut vaikutukset tiettyjen kohderyhmien tietoihin, asenteisiin ja mielikuviin eli mitkä ovat tavoitteet kohderyhmittäin.

Strategiset linjaukset määrittelevät yhdistykselle tavoiteprofiilin, joka koostuu kolmesta asiasta:

  • Teoista: mitä teemme ja miten (toiminnan vastattava annettuja lupauksia!)
  • Viesteistä: mitä sanomme ja miten
  • Ilmeestä eli miltä näytämme: mm. viestintämateriaalit, logot ja kotisivut

Yhdistyksen paras viestintästrategia on yhdistyksen itse tekemä. Vain yhdistys itse tuntee resurssinsa, toimintaympäristönsä ja käytettävissä olevat viestinnän välineet riittävän tarkasti, jotta viestintästrategian laatiminen on mahdollista. Laatiminen kannattaa aloittaa strategisten linjausten tekemisellä. Sitten edetään kohderyhmämäärittelyihin ja vuosikohtaiseen tavoitteen asetteluun. Lopulta laaditaan viestintäsuunnitelma.